More

  Diverse

  Pierdut Registrul Unic de Control al S.C. GECO CONSTRUCT S.R.L,  RO 15265456, J22/351/2003. Il declar nul!
  CONVOCATOR Consiliul de Administratie al SC Euroservice NORD- EST SA cu sediul in municipiul Pascani, str Garii, nr 1, jud Iasi, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J22/143/1997, CIF: RO 9145862, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 10.08.2020, la ora 09.00, la sediul social al societatii cu urmatoarea ordine de zi: Alegere administratori; Alegeri cenzori; Presedinte al Consiliului...
  Societatea S.C. ALY-WASH S.R.L.  anunta depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de mediu pentru obiectivul: S.C. ALY-WASH S.R.L. avand ca obiect de activitate Spalarea si curatarea uscata a produselor textile CAEN 9601, amplasat in Pascani, Str. Dealul Spirei 22B, punct de lucru str, Fantanele nr. 17A. Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul firmei din Pascani, Str. Dealul Spirei 22B, tel...
  Anunț public privind decizia etapei de încadrare (SC.ALPENSIDE SRL) SC.ALPENSIDE SRL, titular al proiectului “Amenajare și montaj stație asfalt, împrjmuire, racord la utilități “, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM IASI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare și montaj stație asfalt, împrjmuire, racord...
  Municipiul PASCANI, judetul Iasi, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarul cadastral 76 pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art.14, alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata si completarile ulterioare. Data de inceput a afisarii :29.06.2020                       Data de sfarsit a afisarii   :28.08.2020 Adresa locului de afisare: Sediul Primariei Municipiului PASCANI Cererile de...
  Soțul și copiii profund îndurerați anunta trecerea la cele veșnice a distinsei soții și mama de excepție, a doamnei Maria Bargăoanu,strălucit cadru didactic , prieten desăvârșit, care a știut să dea sens noțiunilor de om și omenie. Fie ca lumina pe care a oferit-o cu generozitate și demnitate profesională generațiilor de elevi, să îi călăuzească pașii în veșnicie iar...
  Pierdut Certificat Constator nr.41914/12.07.2007 de la Sediu al S.C.ALEX TRANSFOREST S.R.L., J22/2131/2003  CUI 15916791. Il declar nul!
  Pierdut Certificat Constatator nr. 13267 din 03.03.2010 de la sediu al Pricop Camelia Nicoleta PFA  F22/685/2010  CUI 26640151. Il declar nul!
  Pierdut Certificat Constatator nr.546525/23.08.2012 de la terti al S.C. ROCONSTILO S.R.L., CUI 30585934,J22/1423/2012 . Il declar nul!
  Pierdut Certificat de Inregistrare seria B3593303 emis pe 14.12.2017, eliberat la data 15.12.2017 al S.C GEO JUNIOR S.R.L.  avand CUI 9590088 J22/873/1997. Il declar nul!