More

  Anunturi

  Colegiul Naţional “ Mihail Sadoveanu” , cu sediul în localitatea Paşcani, strada Sportului , nr.4, judeţul Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante , conform H.G. nr. 286/23.03.2011: Denumire postului :  ÎNGRIJITOR I : 1 POST ÎNGRIJITOR I : ½ POST MUNCITOR ÎNTREȚINERE I : 1 post MUNCITOR BUCĂTĂRIE I : 1 post INFORMATICIAN I, STUDII SUPERIOARE: 1 POST PAZNIC, TREAPTA I: 1...
  Colegiul Naţional “ Mihail Sadoveanu” , cu sediul în localitatea Paşcani, strada Sportului , nr.4, judeţul Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante , conform H.G. nr. 286/23.03.2011: Denumire postului : ÎNGRIJITOR I : 1 POST ÎNGRIJITOR I : ½ POST MUNCITOR ÎNTREȚINERE I : 1 post MUNCITOR BUCĂTĂRIE I : 1 post INFORMATICIAN I, STUDII SUPERIOARE: 1 POST PAZNIC, TREAPTA I: 1 POST Candidaţii vor depune dosarele...
  Pierdut Registrul Unic de Control al S.C. GECO CONSTRUCT S.R.L,  RO 15265456, J22/351/2003. Il declar nul!
  Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”,   cu sediul în satul Mircești, comuna Mircești str. Școlii, nr. 177, judeţul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante  de secretar, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: - Proba scrisă în data de  21 august 2020,  ora 9.00 - Proba practică în data de  26 august 2020,  ora  10.00 - Proba interviu în...
  SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA OPERATOR CNC OFERIM SALARIU MOTIVANT, RUGAM SERIOZITATE. RELATII LA TELEFON: 0728.089781 DE LUNI-VINERI INTRE ORELE 08:00-17:00
  SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA OPERATOR CNC OFERIM SALARIU MOTIVANT, RUGAM SERIOZITATE. RELATII LA TELEFON: 0728.089781 DE LUNI-VINERI INTRE ORELE 08:00-17:00
    Comunicat: Începând cu data de 1 august 2020, ApaVital va modifica prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tarifele pentru canalizare și epurare, valabile pentru întreaga arie de operare. Modificările de preț/tarife au fost aprobate atât de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin avizul cu numărul 806.950/29.04.2020, cât și de Adunarea Generală...
  CONVOCATOR Consiliul de Administratie al SC Euroservice NORD- EST SA cu sediul in municipiul Pascani, str Garii, nr 1, jud Iasi, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J22/143/1997, CIF: RO 9145862, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 10.08.2020, la ora 09.00, la sediul social al societatii cu urmatoarea ordine de zi: Alegere administratori; Alegeri cenzori; Presedinte al Consiliului...
  CONVOCATOR Consiliul de Administratie al SC TERMOPRECIZIA  SA cu sediul in municipiul Pascani, str Garii, nr 1, jud Iasi, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J22/348/1996, CIF: RO 8251750, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 10.08.2020, la ora 12.00, la sediul social al societatii cu urmatoarea ordine de zi: Alegere administratori; Alegeri cenzori; Presedinte al Consiliului de Administratie,...