Atenţie mare dacă doriţi că cumpăraţi terenul cota indiviza de sub bloc. De regulă astfel de cereri vin din partea societăţilor comerciale care trebuie să facă pe deplin dovada proprietăţii pentru obţinerea unui credit, atât asupra spaţiului deţinut cât şi alt terenului de sub el. Mai nou sunt interesaţi şi locatarii persoanele fizice, pentru a obţine şi a fi menţionat dreptul de proprietate în cartea funciara.
Dacă aveţi un astfel de interes,  mai întâi trebuie să vă documentaţi foarte bine ce acte trebuie să depuneţi la Primărie pentru a obţine aprobarea Consiliului Local, aşa încât să nu cheltuiţi bani si timp degeaba. Subiectul este nou pentru administratia locală şi încă nu sunt puse la punct proceduri pentru rezolvarea cererilor. Din acest motiv sunt păreri diferite între funcţionari şi consilierii locali.
În şedinţa de la sfârşitul lunii trecute au fost pe ordinea de zi 11 astfel de cereri din care două au fost retrase de initiator iar restul au fost respinse pe motiv că actele nu erau în regulă.
Toţi consilierii s-au abţinut de la vot, pe motiv că din actele prezentate nu reiese exact cat teren revine fiecarui proprietar in parte, aşa încât să nu fie discuţii cu privire la încălcarea drepturilor celor din condominiu.
Acolo unde alături de contractele de vânzare cumpărare au fost aduse şi documentele privind terenul de sub bloc  acestea au fost contestate pe motiv că nu sunt actualizate.

Mai mult, unii consilierii au spus că nu ţin cont de informaţiile emise de RAGCL unitatea care a administrat fondul locativ de stat şi prin intermediul căreia au fost vândute locatarilor majoritatea apartamentelor din oraş. Ei au cerut ca datele privind cotele comune să fie înscrise în cartea funciara iar dovada să se facă cu un extras actualizat.

Cerinţele aleşilor locali, mai mult sau mai puţin justificate, au că principala cauză lipsa unor proceduri administrative clare,  atât pentru cei care depun astfel de cereri cât şi pentru funcţionarii care întocmesc dosarele şi verifică actele şi pentru consilierii locali care trebuie să le aprobe.
Asta deoarece fiecare ar trebui să ştie cu exactitate ce are de făcut aşa încât contribuabilii să nu mai  fie purtaţi pe drumuri şi să facă cheltuieli degeaba. Reprezentanţii Primăriei Paşcani au precizat că vor înfiinţa o comisie de lucru şi că în câteva săptămâni de zile vor fi făcute publice condiţiile care trebuie îndeplinite pentru aprobarea vânzării terenurilor de sub bloc.
În schimb consilierii din opoziţie au aruncat vina pe primar şi funcţionarii din subordine.
Am încercat să obţinem răspunsuri concrete de la consilierii PNL cu privire la ce trebuie să facă atât solicitanţii cât şi funcţionarii public, pentru ca astfel de cereri să fie aprobate. În loc să aducă lămuriri liderul PNL Paşcani, Marius Pintilie a refuzat să răspundă întrebărilor de la BIT TV.

Slider