-1.1 C
Paşcani
miercuri, ianuarie 19, 2022

Legislativul local, ultimele şedinţe din acest an

Legislativul păşcănean este convocat în şedinţă ordinară, luni 17. Decembrie de la ora 10.00. Pe ordinea de zi sunt propuse spre dezbatere 15 proiecte de hotărâre, toate iniţiate de primarul municipiului, Dumitru Pantazi. Dezbaterile vor începe cu prezentarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul patru şi o serie de rectificări bugetare, ultimele din acest an, la instituţiile subordinate şi Primărie. De asemenea urmează să fie desemnaţi membri provizorii în Consiliile de Administratie la societatea de salubritate şi fostul operator locale de apă şi canalizare precum şi modificarea contractului de delegare şi a organigramei la salubritate.
Totodată va fi discutată şi propunerea de extindere a pieţei din zona Deal prin transformarea unei porţiuni din stradă Eugen Stamate în platou pentru activităţile de comerţ.
Menţionăm că ultima şedinţă din acest an va avea loc pe 21 decembrie. Executivul local propune discutarea în regim de urgenţă pentru modificarea impozitelor pe proprietate.

 

Ordinea de zi

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al IV-lea al anului 2018  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2018  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, ale Clubului Sportiv Municipal Paşcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2018  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Paşcani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea destinației de platou piață pentru imobilul – teren în suprafață de 1507 mp, parte din imobilele strada Eugen Stamate – tronson 1, nr. cadastral 64880 și respectiv numărul cadastral 63894, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind trecerea terenului în suprafață de 994 mp, situat în municipiul Pașcani, str. Calea Romanului, nr. 1, judeţul Iaşi, număr cadastral 2198, din proprietatea publica a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al muncipiului Pașcani în proprietatea privată a municipiului Paşcani și administrarea Consiliului Local al muncipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. a suprafeței de 3,1 mp, teren aparținând domeniului public al municipiului Pașcani afectat de amplasarea a trei stâlpi, pentru realizarea obiectivului „Extindere rețele electrice, strada Mălini, municipiul Pașcani, județul Iași, zona Nemțanu Manuel-Constantin” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în cota indiviză în suprafaţă de 12,36 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Stefan cel Mare, bl. A5, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 52, înscris în cartea funciară nr. 60191, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Cincă Daniela și Cincă Gabi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 19534 din 03.10.2012 încheiat între Municipiul Pașcani și S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

DE LA ACELAȘI AUTOR

Copaci taiati de pe domeniul public, pentru inlocuirea unei conducte

La Pascani este usor sa tai copaci verzi de...

CSM Pascani cauta jucatori. Au fost reluate antrenamentele

Echipa locala de fotbal CSM Pascani a reluat antrenamentele,...