1.9 C
Paşcani
sâmbătă, decembrie 3, 2022

Ordonanța privind refacerea facturilor eronate la energie și gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial. Furnizorii au 15 zile să refacă facturile eronate deja emise. Cât timp sunt interzise debranșările

Ordonanța de urgență privind refacerea facturilor eronate la energie și gaze naturale, adoptată miercuri de Guvern s-a publicat joi în Monitorul Oficial. Furnizorii sunt obligați, din oficiu, să le refacă în maximum 15 zile de la data emiterii acestora, iar pentru facturile deja emise, termenul de refacere a acestora este de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, adică de astăzi. Nu se vor percepe penalități.

Ordonanța adoptată miercuri de Guvern introduce prevederi noi legate de refacerea facturilor emise eronat de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, adică fără respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021— 2022.

Astfel, se introduce obligativitatea recalculării facturilor emise eronat de către furnizori, adica fără aplicarea mecanismelor de plafonare și compensare, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

„Furnizorii au obligația să le recalculeze fără penalități în termen de 15 zile și de asemenea pe această perioadă de 15 zile se suspendă și o eventuală plată a acestora. De asemenea, pentru a preîntâmpina posibile abuzuri vor fi interzise și debranșările”, a spus ministrul.

Debranșarea ori sistarea serviciilor nu va fi permisă până la sfârșitul lunii septembrie 2022

Un prim articol introdus în Ordonanța publicată astăzi în Monitorul Oficial se referă la imposibilitatea debranșării ori sistării serviciilor pentru următoarea perioadă de timp, o măsură luată de autorități pentru a preveni posibile abuzuri din partea furnizorilor de energie și gaze.

„Debranșarea de la rețea sau sistarea prestării serviciilor în domeniile energie electrică și/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data încetării aplicării schemei de sprijin.”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat joi pentru hotnews.ro că ” este vorba de 90 de zile după sfârșitul lunii iunie 2022, când se fac recalculările”.

Astfel, debranșarea și sistarea serviciilor nu va fi permisă până la sfârșitul lunii septembrie 2022.

Celelalte măsuri prevăzute în Ordonanța de urgență:

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Decontarea către furnizori a sumelor rezultate din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se realizează astfel:
a) de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru clienții casnici prevăzuți la lit. a);
b) de către Ministerul Energiei pentru clienții prevăzuți la lit. b).
(2) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează pe baza solicitării lunare a furnizorilor, depusă, după caz, la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau la Ministerul Energiei. În cazul măsurilor de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2), solicitarea transmisă de furnizori are în vedere sumele aferente perioadei cuprinse între data de 1 a lunii pentru care se aplică compensarea și ultima zi a respectivei luni.
(3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative în baza cărora se realizează decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori într-un eșantion de minimum 2% și transmite Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.
(5) Sumele necesare aplicării măsurilor schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, după cum urmează:
a) prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru schema de sprijin prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a);
b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).
(6) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii de către furnizori a solicitării prevăzute la alin. (2), prin plăți directe, în conturile de tip escrow sau în conturile bancare indicate de către aceștia.
(7) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.
(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, și Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori.”

3. La articolul 7, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(7) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)—(3) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 15 zile de la data primirii documentelor.”
4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:
„Art. 8. — Debranșarea de la rețea sau sistarea prestării serviciilor în domeniile energie electrică și/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data încetării aplicării schemei de sprijin.”
Art. 19. — (1) Pe perioada aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, emitenții facturilor de energie și/sau gaze naturale întocmite cu încălcarea prevederilor art. 1 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați, din oficiu, să le refacă în maximum 15 zile de la data emiterii acestora. Pentru facturile deja emise, termenul de refacere a acestora este de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Facturile prevăzute la alin. (1) vor fi recalculate și emise fără penalități.
(3) Se suspendă executarea obligației de plată a facturilor în curs de recalculare, până la emiterea noilor facturi cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute la art. 1 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Întrebat dacă de interzicerea debranșării vor beneficia si consumatorii care deja înregistrează restanțe la facturi, ministrul Virgil Popescu a spus că da.

„Toți consumatorii casnici, nu doar cei vulnarabili, pe perioada de aplicare a acestei legi, vor beneficia de interzicerea debranșării. Eu sper ca toată lumea să fie de bună credință și să nu abuzeze de acest lucru și efectiv doar celor cărora li se întâmpla lucruri si nu pot sa-si plateasca facturile. Și perioada de aplicare se va extinde cu încă 90 de zile după finalizarea acestei scheme de ajutor, finalizarea legii, așa cum a fost și data trecută în lege.”, a declarat ministrul.

Întrebat care este mai exact perioada de aplicare a legii, Virgil Popescu a spus:

„Perioada de aplicare a legii, dacă nu mă înșel, ținând cont că până în 31 iunie se refac si se recalculează facturi, cred că este 31 iunie. Cu certitudine este până în 31 martie, dar până la 31 iunie furnizorii recalculează facturi. Este text în lege, chiar nu mai țin minte exact.”, a spus Virgil Popescu.

Mai trebuie oamenii să facă vreo sesizare către furnizori?

În mod normal, nu, spune ministrul. Acesta a precizat că în Ordonanța de urgență s-a stipulat clar că furnizorii au obligația de a reface facturile emise eronat.

„Dacă nu se întâmplă, clienții ar trebui să facă reclamație la furnizori. Dar eu cred ca toți furnizorii vor reface facturile, pentru că e un semnal puternic dat de premier săptămâna trecută.
În momentul in care legea apare in Monitorul oficial, in seara asta sau maine, este obligativitatea furnizorilor sa refaca facturile emise fără aplicarea mecanismelor de plafonare și compensare.”, a mai declarat Virgil Popescu.

sursa gândul

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow