2.7 C
Paşcani
joi, noiembrie 30, 2023

Legislativul pascanean, sedință cu 25 de proiecte

Legislativul pascanean este convocat in ședință ordinara, joi 28 septembrie a.c., de la ora 10.00. Pe ordinea de zi sunt propuse spre dezbatere 25 proiecte de hotărâre, doua inițiate de viceprimarul Cristian Ratoi iar restul de primarul Marius Pintilie. Ședința va începe cu șapte proiecte de rectificări bugetare si modificarea organigramei la Spitalul de Urgente Pașcani. Pe ordinea de zi se afla, din nou, regulamentul pentru organizarea si funcționarea cimitirelor. De asemenea va fi completat programul e activități culturale pentru perioada octombrie – decembrie 2023. In aceeași ședință vor fi desemnati prin vot reprezentanții legislativului local in CA-urile unităților de învățământ precum si in comisiile de evaluare a calității dar si pentru completarea Consiliului de Administrație de la Casa de Cultura.
Edilul municipiului a mai propus spre aprobare modificarea hotărârii cu restricțiile de circulație pe „Pasajul Peștișorul” in sensul cu cei care solicita permisul pentru maxim 30 t trebuie sa facă dovada sediului sau a punctului de lucru la Pașcani, nu sa aibă deschis si un sediu dar si un punct de lucru in municipiu.
Menționăm ca pe ordinea de zi sunt si o se serie de proiecte privind proprietatea publica si privata a municipiului, închirierea unor suprafețe de teren in Piață Deal si repartizarea unor locuințe ANL.
Consiliul Local Pașcani are 19 membri, câte 8 de la PSD si PNL, 2 de la PRO România si unul de la PMP.

Ordinea de zi

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și Programul obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local și alte surse de finanțare ale Municipiului Pașcani pentru anul 2023 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul 2023 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului integral venituri proprii (sursa F)  al Municipiului Pașcani pentru anul 2023 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani, finanțări din fonduri nerambursabile (sursa D) pentru anul 202– inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pentru anul 2023 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2023 (sursa G) – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani  nr. 15/31.01.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea cimitirelor înscrise în inventarul domeniului public al Municipiului Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale și educative organizate la nivelul Municipiului Pașcani, în perioada aprilie – decembrie 2023, cu modificările și completările ulterioare – inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 153 din data de 11.09.2023 privind instituirea interdicției de circulație a autovehiculelor cu masa totală mai mare de 11,5 tone pe tronsonul de drum din strada Grădiniței respectiv Pasaj Superior Strada Grădiniței peste strada Gării și calea ferată Pașcani – Bacău, Municipiul Pașcani, județul Iași – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 13 din data de 26.01.2021 privind constituirea comisiei tehnice de organizare a circulației în Municipiul Pașcani, județul Iași – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2014 privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață în zonele publice sau zone destinate folosinței publice, aflate pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 800 mp, având o valoare de inventar de 226.512.664 lei, situat în Municipiul Pașcani, strada Cuza Vodă, Esplanadă, tarlaua 70, parcela 3064, județul Iași, parte din număr cadastral 61489, proprietate publică a Municipiului Pașcani, în vederea amenajării unui patinoar artificial – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, situate conform planului de amplasament al Pieței Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6-8, la poziția numărul 34, având suprafața de 19 mp și valoarea de inventar de 2.236,30 lei și poziția numărul 21, având suprafața de 15 mp și valoarea de inventr de 1.765,50 lei, ambele terenuri având destinația de desfacere mărfuri alimentare – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însușirea proprietății private a Municipiului Pașcani, județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, cu numărul de inventar 1999, teren în suprafață de 204 mp, înscris în cartea funciară nr. 62998 a localității Pașcani, având număr cadastral 548 – 2277 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, județul Iași, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la numerele de inventar 411 și 414 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, disponibile din blocurile construite prin ANL, situate în Municipiul Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. a terenului proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat pe str. Vasile Alecsandri, având numărul de inventar 90, parte din numărul cadastral 66755, pe lungimea de 20 ml spațiu verde și lungimea de 24 mp subtraversare și terenul situat pe Aleea 22 Decembrie, având numărul de inventar 2, parte din numărul cadastral 65479, pe lungimea de 16 ml trotuare, pentru realizarea investiției „Alimentare cu energie electrică cabinet medical și 6 unități locative din Municipiul Pașcani, str. 22 Decembrie, nr. 4A, județul Iași” – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea unor bunuri din proprietatea publică a Municipiului Pașcani și administrarea Școlii Gimnaziale „Iordache Cantacuzino” Pașcani în proprietatea publică a Municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorilor materiale din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 264 din 22.12.2022 privind reevaluarea valorilor de inventar pentru bunurile aparținând proprietății publice a Municipiului Pașcani, însușite prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din 26.01.2021 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani și aprobarea componenței Consiliului Consultativ al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Adminsitrație ale unităților de învățământ din Municipiul Pașcani, pentru anul școlar 2023 – 2024 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ din Municipiul Pașcani pentru anul școlar 2023 – 2024 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 54/31.03.2020 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Pașcani, prin atribuire directă, către S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani, cu modificările și completările ulterioare – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Alte articole

A fost deschis un nou sens giratoriu în Pașcani

Miercuri, 29 noiembrie, a fost deschis sensul giratoriu din...

Bătălie pe proiectul modernizării străzilor din Paşcani

Administraţia municipiului Paşcani pare hotărâtă să modernizeze toate străzile...

Sedință amânată din cauza unor dispute intre primar si consilieri

Ședința cu probleme in legislativul pascanean. Nici unul din...

Clădire istorică cu termopane și materiale moderne, la Pașcani

La Palatul Cantacuzino din municipiul Pașcani, clădire considerată monument...