More

  Ce trebuie să faci pentru a fi pompier

  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi efectuează până la data de 05.12.2017  recrutări pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti pentru concursul de admitere – sesiunea ianuarie 2018.

  Durata studiilor este de 1 an şi sunt scoase la concurs un număr de 300 de locuri, astfel:

  – 275 locuri (bărbaţi) – specialitatea subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă;

  – 25 locuri (bărbaţi) – specialitatea maiştri militari auto.

  CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

  Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • să cunoască limba română scris şi vorbit;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. / comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenței semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținută de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
  • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
  • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
  • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
  • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
  • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
  • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
  • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
  • să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile

  – să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară.

            Cererile de participare / fişele de înscriere la concursul de admitere se primesc până la data de 5 decembrie 2017.

  Date suplimentare referitoare la întocmirea dosarului de recrutare, graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, probele de verificare şi baremele la pregătire fizică, tematica şi bibliografia de concurs, se pot obţine prin accesarea adresei de web a instituţiei de învăţământ: www.scoaladepompieri.ro.

            Totodată, persoanele interesate se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, str. Lascăr Catargi nr. 59, telefon 0232-41.21.21, fax 0232-213617; 214470 şi de pe site-ul  nostru www.isujis.ro.

      

  Ce părere ai?

  Related Articles

  Deputat Sorin Năcuță – schema românească de ajutor pentru sectorul HoReC, aprobată de Comisia Europeană

  Schema românească de ajutor pentru sectorul HoReCa, aprobată de Comisia Europeană . Comunicat de presă - deputat Sorin Năcuță. //

  Crimă în Brătești. Bărbat de 69 de ani, omorât din gelozie | FOTO

  Crimă în satul Brătești din comuna Stolniceni-Prăjescu. Un bătrân în vârstă de 79 de ani a fost găsit fără suflare în curtea unei localnice. Descoperirea șocantă a avut loc luni, 19 aprilie, la primele ore ale dimineții.

  Peste două mii de locuri libere pentru vaccinare cu Pfizer şi Moderna în tot judeţul

  Peste două mii de locuri libere pentru vaccinare cu Pfizer şi Moderna în tot judeţul. //

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI

  Nu esti conectat la internet