Aproape 12 mii de șomeri în județul Iași. Numai 1.138 beneficiază de indeminizație

Slider

Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 decembrie 2017

La sfârşitul lunii decembrie 2017 rata şomajului înregistrat în judeţul Iaşi a fost de 4,13% cu 0,06 puncte procentuale mai mică faţă de luna precedentă. Astfel, numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi (AJOFM) a ajuns la 11.960 iar numărul beneficiarilor de indemnizație de șomaj a fost de 1.138 persoane.

În ceea ce priveşte categoria de vârstă, cel mai mare număr de şomeri a continuat să fie înregistrat de grupa 40-49 ani, respectiv 3.618 persoane, urmată de grupa peste 55  de ani (2.695 persoane), cei mai puţini şomeri regăsindu-se în grupa de vârstă 25-29 de ani (415 de persoane). Şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Iaşi (89,39%). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 7,71% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 2,90%.

În cursul lunii decembrie 2017 s-au încheiat 411 contracte individuale de muncă ca urmare a acordării serviciilor de asistenţă personalizată de către funcţionarii AJOFM Iaşi.

Slider