elefant.ro
More

  ANUNT TICHETE SOCIALE HIRLAU

  Incepind cu data de 13.11.2017 Primaria orasului Hirlau primeste cereri privind acordarea unor beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale persoanelor aflate în situatie de risc

  1. Conditii obligatorii pe care trebuie sa le îndeplineasca potentialul beneficiar:
  – Familii sau persoane singure beneficiare ale venitului minim garantat acordat conform Legii 416 / 2001, care nu au debite restante la bugetul orasului Hirlau;
  – Pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizatia sociala pentru pensionari, acordata potrivit O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea 196/2009 si O.U.G. 2/2017 al caror venit este de pana la 520 lei /luna inclusiv.
  – Persoanele cu handicap Grav si Accentuat (adulti si copii) care nu beneficiaza de servicii în regim rezidential.
  – Familii sau persoane singure care se afla în evidenta Compartimentul Asistenta Sociala, Protectie Sociala si Autoritate Tutelara ca persoane aflate în situatie de risc dar nu se încadreaza în nici una din situatiile prevazute mai sus;

  2. Modalitatea de acordare:
  – Beneficiile sociale sub forma de tichete sociale se pot acorda beneficiarilor care depun la Compartimentul Registratura si Relatii cu Publicul cerere însotita de documente justificative( act identitate, cupon pensie, cupon alocatie, cupon ajutor social, certificat de încadrare în grad de handicap, alte documente dupa caz); Termenul limita pentru depunerea cererilor este de 08.12.2017
  – Beneficiarii pot ridica tichetele sociale doar cu prezentarea actului de identitate original, pe baza de semnatura, de la Centrul Social cu Destinatie Multifunctionala Hîrlau;
  – In situatia în care persoana se afla în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia tichetelor, acestea pot fi ridicate de catre alti membri ai familiei care prezinta o imputernicire din partea persoanei;
  – Tichetele sociale pot fi folosite doar pentru achizitionarea de alimente.

  Primar,
  Ec. Curca Gheorghita

  Ce părere ai?

  loading...

  Related Articles

  Furnizarea apei potabile este întreruptă în localitatea Cristești, comuna Brăești

  Comunicat: În vederea remedierii unei avarii apărută la o conductă de 90 mm diametru, ApaVital se află în neplăcuta situație de a nu furniza...

  ANUNT DE MEDIU

  Societatea S.C. ALY-WASH S.R.L.  anunta depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de mediu pentru obiectivul: S.C. ALY-WASH S.R.L. avand ca obiect de activitate Spalarea si...

  Anunț public privind decizia etapei de încadrare (SC.ALPENSIDE SRL)

  Anunț public privind decizia etapei de încadrare (SC.ALPENSIDE SRL) SC.ALPENSIDE SRL, titular al proiectului “Amenajare și montaj stație asfalt, împrjmuire, racord la utilități “, anunță publicul...

  Opinii