10.3 C
Paşcani
luni, mai 23, 2022

ANUNŢ LICITAŢIE PENTRU CONCESIUNE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Heleşteni, comuna Heleşteni, numărul 131, județul Iaşi, Cod fiscal: 4541300, cod poștal: 707245, telefon: 0232 716768, fax: 0232 716770, e-mail: primariahelesteni@yahoo.com,
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
,,Pașune comunală în suprafaţa de 20 ha, Trup 2 – ,,Barc”, amplasat în Comuna Heleșteni, județul Iași”, aparținând domeniului public al Comunei Heleșteni, conform HCL nr. 17/28.03.2022 și temeiul legal OUG 57/03.07.2019
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Heleşteni,
3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Secretariat sau Achiziții Publice al Primăriei Comunei Heleşteni, comuna Heleșteni, nr. 131, județul Iași.
3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 1.000 lei, cash pe exemplar la caseria unității sau în contul RO53 TREZ 4072 1A30 0530 XXXX – deschis la Trezoreria Pașcani, cod fiscal: 4541300
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.04.2022, ora 14.00 (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.04.2022, ora 09.00 (minim 20 zile calendaristice fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la sediul Primăriei Comunei Heleșteni, comuna Heleșteni, nr. 131, județul Iași
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.04.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Heleşteni, comuna Heleșeni, nr. 131, județul Iaşi.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi, Strada Elena Doamna, numărul 1A, Iaşi, județul Iași, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.04.2022

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

ANUNT

Municipiul Paşcani face cunoscută intenţia de a atribui contracte...

Anunț convocare Adunarea Generală SA Vatra I Pascani

Convocator al adunarii generale extraordinare a membrilor asociati din cadrul...

Minora din comuna Țigănași, dată dispărută, a fost găsită

Update: În urmă cu puțin timp, în urma colaborării...

ANUNȚ DE MEDIU

SC DEDEMAN SRL Bacau si SC INTEGRATA PASCANI SRL...

ANUNT DE ANGAJARE LA BIBLIOTECA MUNICIPALA

Biblioteca Municipală ”Leonard Gavriliu” Pașcani, cu sediul în: Paşcani,...Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow