Consiliul de Administratie al S.C. LUCEAFARUL S.A cu sediul in comuna Halaucesti, jud. Iasi, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J22/815/1991, CUI RO1954167 convoaca conform art.112 din Legea nr.31/1990, in sedinta ordinara AGA in ziua de 29.02.2020, ora 10:00 la sediul societatii din comuna Halaucesti, jud. Iasi.

Adunarea care va avea urmatoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2019;

  2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2019;

  3. Prezentarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere pe anul 2019;

  4. Alegerea Consiliului de Administratie;

  5. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie;

  6. Diverse.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, AGA se convoaca in data de 07.03.2020, ora 10:00, la sediul societatii din comuna Halaucesti.

Presedinte C.A.

Gurgu Fabian

Slider


loading...
previous arrow
next arrow
Slider