elefant.ro
More

  Anunt Convocare AGA

  Consiliul de Administratie al S.C. LUCEAFARUL S.A cu sediul in comuna Halaucesti, jud. Iasi, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J22/815/1991, CUI RO1954167 convoaca conform art.112 din Legea nr.31/1990, in sedinta ordinara AGA in ziua de 29.02.2020, ora 10:00 la sediul societatii din comuna Halaucesti, jud. Iasi.

  Adunarea care va avea urmatoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2019;

  2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2019;

  3. Prezentarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere pe anul 2019;

  4. Alegerea Consiliului de Administratie;

  5. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie;

  6. Diverse.

  In cazul neintrunirii cvorumului necesar, AGA se convoaca in data de 07.03.2020, ora 10:00, la sediul societatii din comuna Halaucesti.

  Presedinte C.A.

  Gurgu Fabian

  Ce părere ai?

  Related Articles

  ANUNT DE MEDIU

  Societatea S.C. ALY-WASH S.R.L.  anunta depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de mediu pentru obiectivul: S.C. ALY-WASH S.R.L. avand ca obiect de activitate Spalarea si...

  Anunț public privind decizia etapei de încadrare (SC.ALPENSIDE SRL)

  Anunț public privind decizia etapei de încadrare (SC.ALPENSIDE SRL) SC.ALPENSIDE SRL, titular al proiectului “Amenajare și montaj stație asfalt, împrjmuire, racord la utilități “, anunță publicul...

  Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

  Municipiul PASCANI, judetul Iasi, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarul cadastral 76 pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art.14,...

  Opinii