-1.7 C
Paşcani
marți, ianuarie 31, 2023

USR Iași solicită transparentizarea cheltuirii banilor de către societățile comerciale din subordinea Consiliului local Iași. Acestea administrează bugete de 454,5 milioane lei.

C.P. USR Iași solicită transparentizarea și eficientizarea cheltuirii banilor de către societățile comerciale din subordinea Consiliului local Iași. Acestea administrează bugete de 454,5 milioane lei.

Salubris, Citadin, CTP, Spații Publice, Termoservice și Ecopiața administrează acești bani fie din servicii prestate direct către Primărie, fie din exploatarea patrimoniului Primăriei.

Această solicitare vine în contextul în care în ședința ordinară de luni, 28 februarie, în Consiliul Local se vor dezbate bugetele de venituri și cheltuieli pentru aceste societăți din subordinea Consiliului local.

Aproape 100 milioane euro reprezintă veniturile societățile care sunt subordonate Consiliului Local. Solicitările USR Iași vin în contextul în care nicio societate subordonată Primăriei nu respectă în totalitate aceste prevederi obligatorii prin lege! Cu excepția publicării tuturor procedurilor de achiziții pe site-ul societății, toate solicitările noastre cu privire la transparentizarea societăților din subordinea Primăriei sunt obligații legale! Mai mult, directorii și membrii Consiliului de Administrație, au încasat bonusuri și pentru că printre indicatorii de performanță pe care zic că i-au îndeplinit se numărau respectarea obligațiilor legale informarea publică. Dacă cei care conduc aceste societăți nu se vor conforma cu aceste solicitări prevăzute expres de lege, atunci îi vom acționa în instanță și vom solicita desfacerea contractelor de mandat ale directorilor și membrilor în Consiliile de Administrație. Este indecent să încasezi 5000 euro / lună salariu ca director sau 1000 euro / lună ca membru în Consiliul de Administrație pentru o ședință și să nu respecți câteva cerințe minimale cu privire la transparența întreprinderii publice”, a menționat Răzvan Timofciuc, liderul consilierilor locali USR Iași.

Solicitările USR Iași pentru creșterea transparenței și eficientizarea cheltuirii banilor publici la instituțiile subordonate Primăriei Iași:

 • Publicarea Planului Anual de Achiziții Publice
 • Publicarea tuturor procedurilor de achiziții, indiferent de tipul de achiziție, pe site-ul societății.
 • Întocmirea de informări către Consiliul local al municipiului Iași cu privire la Rapoartele semestriale elaborate de Consiliile de administraţie întreprinderilor comerciale privind activitatea acestor unităţi (care includ şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor)
 • Publicarea Strategiei / Planului de administrare pe durata mandatelor pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat;
 • Lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
 • hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
 • situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 • raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 • raportul de audit anual;
 • rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
 • raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
 • Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
 • Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani

 

 

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow