-5.2 C
Paşcani
luni, februarie 6, 2023

Sesiune de finantare pentru proiectele ONG-urilor, la Primaria Pascani

Municipiul Paşcani face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă, pentru anul de execuţie bugetară 2018 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general în baza Legii 350/2005.

Finanţările nerambursabile se acordă conform H.C.L. nr. 24 din 21.02.2018, privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli şi a Programului obiectivelor de investiţii, cu finanţare de la bugetul local şi alte surse de finanţare al Municipiului Paşcani pentru anul 2018, pentru domeniul:

  • Tineret, sport – în valoare de 75.000 lei

Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în Ghidurile definanţare nerambursabilă din fondurile publice ale municipiului Paşcani, alocate pentru susţinerea unor activităţi nonprofit de interes general –  aprobate prin H.C.L. nr. 106 din 31.05.2013. Acestea se pot obţine de la Primăria Municipiului Paşcani – Compartiment Sport, Cultură, Culte sau de pe site-ul instituţiei www.primariapascani.ro.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului în două exemplare (original şi copie) la Registratura Primăriei municipiului Paşcani, Strada Şefan cel Mare nr. 16.

Perioada de depunere a proiectelor: 26 februarie – 27 martie 2018.

Data limită de depunere a proiectelor de finanţare nerambursabilă este de 27 martie 2018, ora 16.00.

Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile.

De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse.

Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se vor efectua de către Comisia de analiză şi selecţie a proiectelor în perioada 28 – 29 martie 2018.

Soluţionarea contestaţiilor depuse se vor face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii.

Sursa Primaria Pascani

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow