-0.8 C
Paşcani
duminică, decembrie 3, 2023

Şedinţa de urgenţă pentru terase şi planul tarifar la apă şi canalizare

Legislativul păşcănean se întruneşte în şedinţă extraordinară, vineri 19 iunie de la ora 11.00, in sala multifunctionala, nu online. Convocarea a fost făcută de primarUL Dumitru Pantazi iar pe ordinea de zi sunt 7 proiecte de hotărâre iniţiate de edil, care urmează să fie dezbătute şi aprobate în regim de urgenţă.
Şedinţa va începe cu Regulamentul de utilizare temporară a domeniului public, document necesar pentru a putea fi încheiate contractele cu deţinătorii de terase şi garaje dar şi pentru comerţul stradal. În aceeaşi şedinţă vor fi supuse aprobării majorarea preţului la apă şi Planul tarifar până în anul 2048 document necesar pentru proiectul de investiţii din fonduri europene al ApaVital prin care la Paşcani vor fi făcute investiţii de peste 25 milioane de euro pentru extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare.
Pe ordinea de zis e mai afla un proiect pentru premierea şefilor de promoţie din şcolile păşcănene precum şi organigrama şi statul de funcţii al societăţii CLP ECOSERV SRL Paşcani, societate aflată în subordinea Consiliului Local care are delegate serviciile de transport public local, măturat stradal şi cel de dezinsecţie şi deratizare.
Menţionăm că şedinţa ordinară pentru luna iunie va avea loc la sfârşitul acestei luni.

Ordinea de zi

Proiect de HOTARARE privind regulamentul de utilizare temporară a terenurilor din proprietatea publică și privată a Municipiului Pașcani, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași și modalitatea de încasare a tarifelor aferente – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea inventarului bunurilor de retur, proprietate publică sau privată a Municipiului Pașcani și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, aferente Serviciului Public de Salubrizare, pentru activitățile de mpturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, dezinsecție, deratizare și dezinfecție către S.C. CLP ECOSERV S.R.L. – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întraga arie de operare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024 și a Actului Adițional nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind premierea elevilor din municipiul Pașcani care au terminat ciclul gimnazial și liceal ca șefi de promoție, anul școlar 2019-2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale S.C. CLP ECOSERV SRL Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 17/31.01.2019 privind înființarea S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L. Pașcani – întreprindere publică cu sediul în Municipiul Pașcani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 224/28.11.2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Alte articole