27.4 C
Paşcani
marți, august 16, 2022

Poliția Locală Pașcani avertizează: cei care provoacă incendii de vegetație pot primi amenzi uriașe

Politia Locala Pascani supune atenţiei cetăţenilor următoarele prevederi legale care li se pot aplica în cazul în care îşi incendiază vegetaţia uscată/miriştiile:

  1. Conform Ordonanței de Urgență nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorității competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancționează cu amendă contravenţională a cărei cuantum este cuprins între 3000 – 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei pentru persoanele juridice.
  1. Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăți constituie contravenții și se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.
  2. Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiții agricole şi de mediu în România stabileşte că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.
  3. Protocolul de colaborare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiții agricole și de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente, încheiat între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură şi Garda Naţională de Mediu. Pe baza acestuia se urmăreşte, prin acţiuni comune, reducerea cazurilor de ardere a miriştilor şi a vegetației prin sancţionarea celor care încalcă aceste dispoziţii, de către toate cele trei instituții semnatare ale protocolului. În cazul fermierilor care nu respectă condiția se pot aplica reduceri ale cuantumului total al schemelor de plăţi şi al măsurilor de sprijin, conform modului de aplicare a sancțiunilor pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate, indiferent de suprafaţa arsă.

 

  1. În conformitate prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie şi se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 de lei „neanunţarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenţă, a primarului sau a poliției de către persoana care observă un incendiu şi, după caz, neluarea măsurilor, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea acestuia”, precum și cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei ,,inacţiunea persoanelor fizice și juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora.

 

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow