-10.5 C
Paşcani
miercuri, februarie 8, 2023

Pedepse cu închisoarea pentru sistemele de încălzire improvizate din locuințe. Ce sancțiuni mai prevede legea care intră în vigoare începând din 16 iulie

Românii care locuiesc în apartamente de bloc și instalează în casă echipamente destinate încălzirii locuinței care pot pune în pericol sănătatea celor din jur sau structura imobilului riscă acum pedepse cu închisoarea. Sancțiunea se regăsește într-o lege promulgată luni de președintele României, Klaus Iohannis, care intră în vigoare începând de vineri, 16 iulie.

Legea nr. 196/2021 pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, care se aplică, în cea mai mare parte, de vineri, cuprinde mai multe schimbări pentru legislația privind producerea și furnizarea căldurii în sistem centralizat.

Printre altele, ea introduce în legislația țării noastre infracțiunea de montare a unor instalații periculoase pentru cei din jur sau pentru clădirea în care au fost montate și care poate aduce pedepse cu închisoarea cuprinse între trei luni și doi ani sau amendă – dar, atenție, e vorba de amenda penală.

„Montarea și punerea în funcțiune a unor instalații sau echipamente în interiorul unei locuințe sau al unui condominiu, care pun în pericol sănătatea populației sau integritatea infrastructurii edilitare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, se precizează, mai exact, în noua lege.

De asemenea, documentul mai stabilește și faptul că sustragerea de energie termică reprezintă infracțiune de furt și va fi pedepsită potrivit legislației penale.

Oprirea furnizării de agent termic în perioada sezonului rece va fi interzisă

Aceeași lege statuează că oprirea furnizării de agent termic în perioada sezonului rece va fi interzisă. Producătorii/furnizorii agentului termic vor avea de acum obligația să asigure furnizarea agentului termic conform contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale.

Constatarea modificărilor făcute instalațiilor, fie ele sisteme periculoase pentru cei ce locuiesc în apartament sau pentru vecini sau sisteme concepute pentru a fura energie termică, se va face de către reprezentanții furnizorilor de utilități sau cei ai administrației locale.

Se reduce cota de taxă pe valoarea adăugată (TVA) aplicată energiei termice

Noua lege mai prevede, pe lângă cele amintite mai sus, și reducerea cotei de taxă pe valoarea adăugată (TVA) aplicate energiei termice. Concret, energia termică va fi taxată, începând de anul viitor, cu cota redusă de TVA de 5%, după cum am scris recent în acest articol.

Iată ce sancțiuni prevede Legea nr. 196/2021 pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006:

2) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei debranșarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică fără respectarea dispozițiilor prezentei legi, cu excepția faptei care constituie infracțiune și care se pedepsește conform prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constituie contravenție, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.

(4) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) neinstituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET;

b) montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de către o persoană juridică fără autorizație sau cu autorizație a cărei valabilitate a expirat;

c) depozitarea de materiale în zona de siguranță a obiectivelor SACET;

d) efectuarea de săpături în zona de siguranță fără avizul prealabil al operatorului SACET;

e) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor regulamentului-cadru la elaborarea regulamentului de serviciu propriu;

f) nerespectarea de către operatorul serviciului a prevederilor regulamentului de serviciu;

g) neasigurarea stocurilor de combustibili și a necesarului de piese de schimb pentru funcționarea SACET;

h) neîntocmirea de către operatorul serviciului a bilanțului energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență.

(5) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:

a) neîntocmirea situațiilor contabile aferente serviciului separat de alte servicii sau activități pe care operatorul le desfășoară;

b) amplasarea de construcții de orice fel în zona de siguranță a SACET.

(6) Constituie contravenții și se sancționează operatorii economici cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru următoarele fapte:

a) nerespectarea ordinelor și deciziilor autorității de reglementare competente;

b) nefurnizarea sau furnizarea incompletă/eronată a datelor și informațiilor solicitate de autoritatea de reglementare competentă, neîndeplinirea măsurilor dispuse și/sau refuzul de a da curs convocării adresate de către aceasta;

c) neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor de valabilitate ale autorizațiilor/licențelor.

(7) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) practicarea de către producătorii de energie termică și/sau operatorii serviciului a altor prețuri decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competentă, de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz;

b) practicarea de către operatorii economici și instituțiile publice a altor prețuri pentru energia termică produsă și livrată populației decât cele aprobate de autoritatea de reglementare competentă;

c) fundamentarea și susținerea cererii de stabilire sau de ajustare a prețurilor de către producătorii de energie termică și/sau operatorul care are și calitatea de furnizor cu date eronate, în scopul obținerii unor prețuri mai mari, dacă fapta nu constituie infracțiune;

d) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără contract de delegare a gestiunii, încheiat în condițiile legii cu autoritatea administrației publice locale, sau cu contract de delegare a gestiunii expirat ori reziliat, conform legislației în vigoare;

e) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără licență sau cu licență a cărei valabilitate a expirat.”

Sursa Gândul 

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow