More

  Conferinta de lansare a unui proiect cu fonduri europene, in comuna Stolniceni-Prajescu

  C.P. Centrul Diecezan Caritas Iași, în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului ACTIV-Acțiuni Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor, cod proiect POCU/140/4/2/115059.

  Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate, prin activități specifice reducerii riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru un număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non roma), comuna Stolniceni Prăjescu, jud. Iași.

   

  Proiectul, care se va implementa în perioada 12.02.2018-11.02.2021, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 36 de luni, având un buget total de 18.994.145,70  lei, din care 16,145,023.85 lei valoare nerambursabilă UE.

   

  Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Asociația Gipsy Eye, Primăria comunei Stolnicei Prăjescu și Școala Gimnazială Cozmești.

   

  În cadul proiectului, 560 de persoane din satele Stolniceni Prăjescu și Cozmești, ale comunei Stolniceni Prăjescu din jud. Iași, vor beneficia de servicii socio-educaționale, servicii sociale/socio-medicale/medicale de recuperare, servicii medicale stomatologice, măsuri de ocupare.

   

  Grupul țintă al proiectului este format din 35 de preșcolari, 65 de elevi, 308 beneficiari de măsuri de ocupare, 152 de beneficiari de servicii de recuperare medicală la centru și la domiciliu, 560 de beneficiari de servicii stomatologice.

   

   

  Printre activitățile principale implementate în cadrul proiectului se numără: 

  • Organizarea evenimentelor și conferințelor pentru promovarea proiectului;
  • Activități care vizează creșterea accesului și participării la educație pentru 35 de preșcolari și 65 de elevi;
  • Furnizarea de servicii de educație parentală, părinților sau aparținătorilor celor 35 de preșcolari și 65 de elevi;
  • Dezvoltarea abilităților de viață independentă și a unui comportament pro-social  a celor 35 de preșcolari și 65 de elevi;
  • Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor);
  • Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă – informare, consiliere, orientare și mediere;
  • Organizarea a 6 caravane pentru recrutarea grupului țintă;
  • Organizare de seminarii motivaționale pentru membrii grupului țintă;
  • Cercetare privind bunele practici pentru măsuri de ocupare;
  • Organizare de burse de locuri de muncă;
  • Furnizare de formare profesională;
  • Acordarea de sprijin persoanelor din grupul pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin;
  • Acordarea de subvenții pentru înființarea de noi afaceri;
  • Înființarea și dotarea centrului comunitar integrat;
  • Oferirea de servicii socio-medicale;
  • Oferirea de servicii de recuperare medicală;
  • Oferirea de servicii stomatologice;
  • Realizarea de campanii de promovare a unui stil de viață sănătos și de prevenire a comportamentelor antisociale;
  • Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;
  • Activități de asistență juridică pentru reglementări acte;
  • Acțiuni de implicare activă și de voluntariat ale membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;
  • Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.

   

  În cele 36 de luni de implementare a proiectului ne-am propus să atingem următoarele rezultate:

  • 100 de copii (35 preșcolari si 65 de elevi), beneficiari de servicii educaționale și de servicii de dezvoltare a abilităților de viață independentă și a unui comportament pro-social;
  • 200 de părinți/aparținători beneficiari de servicii de educație parentală (număr maxim);
  • un centru comunitar multifuncțional integrat înființat;
  • 80 de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu;
  • 152 de beneficiari de servicii de recuperare medicală;
  • 560 de beneficiari de servicii stomatologice;
  • 292 de persoane formate: 20 de îngrijitoare bătrâni la domiciliu; 30 de infirmiere; 17 tehnicieni maseuri; 15 confecționere; 30 de tâmplari universali; 25 de șoferi cat. B; 20 de șoferi cat. C, C+E; 15 îngrijitoare copii; 15 antreprenori; 30 de cofetari-patiseri; 30 de bucătari; 15 lăcătuși; 15 strungari și 15 sudori;
  • 308 persoane beneficiare de măsuri de ocupare;
  • 15 planuri de afaceri selectate;
  • 15 afaceri înființate;
  • 93 persoane care au un loc de muncă sau desfășoară o activitate independentă;
  • o cercetare privind bunele practici în măsuri de ocupare;
  • 200 mp spațiu locativ reabilitat.

   

  Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine la telefon: 0232-210085; e-mail: contact@caritas-iasi.ro. Persoană de contact: Mariana Ursan, manager proiect.

   

   

  Ce părere ai?

  Related Articles

  Cuplurile de aur din Moțca vor fi premiate de administratia locală

  Desi traim vremuri grele, cu o pandemie care ne-a schimbat vietile, administratia locala din comuna Motca nu a uitat de cuplurile de aur din...

  Platforme pentru colectarea gunoiului,  fara proiect si autorizatie

  Administratia locala din Pascani a finalizat lucrarile de amenajare a doua platforme pentru colectarea selectiva a gunoiului menajer, in cadrul unui program pilot anuntat...

  Cum vor circula autobuzele de Ziua Nationala

  Operatorul pascanean de transport public local  a anuntat modificari in programul curselor pentru zilele de 30 Noiembrie si 1 decembrie a.c.. Chiar daca sunt...

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI