Si la Hirlau se acorda tichete sociale pentru sarbatorile pascale. Administratia locala a anuntat ca se primesc dosare pentru aceste ajutoare destinate persoanelor cu venituri mici sau in situatii de risc. Anul acesta, primarul orasului, Radu Curca, precizeaza ca vor fi distribuite circa 1.000 de tichete, cu o valoare de 50 de lei.  

Beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– Familii sau persoane singure beneficiare ale venitului minim garantat acordat conform Legii 416 / 2001, care nu au debite restante la bugetul local;

– Pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizatia sociala pentru pensionari, acordata potrivit O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea 196/2009 si O.U.G. 2/2017 al caror venit este de pana la 640 lei /luna inclusiv.

– Persoanele cu handicap Grav si Accentuat (adulti si copii) care nu beneficiaza de servicii în regim rezidential.

– Familii sau persoane singure care se afla în evidenta Compartimentul Asistenta Sociala, Protectie Sociala si Autoritate Tutelara ca persoane aflate în situatie de risc dar nu se încadreaza în nici una din situatiile prevazute mai sus;

Cererile, insoţite de documentele justificative vor fi depuse la compartimentul asistenţă socială, protecţie socială si autoritate tutelară până in data de 22.04.2019.

Slider


loading...
previous arrow
next arrow
Slider