11.9 C
Paşcani
sâmbătă, aprilie 1, 2023
Array

Taximetrişti lăsaţi fără pâine. Autorizaţiile au fost anulate

Cinci taximetrişti din Paşcani au rămas fără autorizaţie de funcţionare. Ele au fost retrase de Primărie după ce au expirat iar titularii nu au depus actele necesare sau nu au îndeplinit condiţiile pentru reînnoirea lor. Viceprimarul vasile Axinte spune că majoritatea dintre ei au uitat că trebuie să îşi reînnoiască documentele iar dosarele depuse sunt incomplete.
Dispoziţia primarului a fost deja publicată pe site-ul instituţiei şi poate fi atacată în instanţă. Conform documentului au fost anulate autorizaţiile de transport cu numerele 2, 3, 6, 46 şi 20, toate emise în anul 2009. Ele vor fi repartizate cel mai probabil celor care au depuse deja cereri de taximetrie şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. În prezent la Paşcani sunt eliberate 104 autorizaţii de taxi, iar numărul lor va fi suplimentat până la 130, susţin reprezentanţii Primăriei, mai ales pentru staţiile din suburbii.
Iata continutul:
Primarul municipiului Paşcani, judeţul laşi,
Având in vedere:
– Referatul comun nr. 9286/06.05.2015 întocmit de către compartimentele Acorduri Avize Autorizări si Juridic – Contencios;
– Având in vedere prevederile art.8 ,12 (4) si 14 3 (2)llt-d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere cu modificările si completările ulterioare,care mentioneaza ca autorizaţia de transport poate fi retrasa in situatia in care transportatorul autorizat a depăşit termenul de valabilitate al autorizaţiei de transport cu mai mult de 3o de zile si nu a solicitat atribuirea vizei in termen;
– Ordinul nr. 207/29 oct.2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizaţiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local emis de AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE – A.N.R.S.C. CAP.VI Secţiunea a 2-a art. 37,39 si 40, care mentioneaza ca autoritatea de transport poate dispune retragerea autorizaţiilor in cauza pe i>aza dispoziţiei primarului de retragere a autorizaţiei de transport;
Având in vedere autorizaţiile de transport nr:
– 002/2009 emisa pentru P.F.A. Apostol V. Dumitru Ciprian care a expirat si pentru care deţinătorul nu a solicitat atribuirea vizei in termen;
– 003/2009 emisa pentru P.F.A Mahu I. Eugen care a expirat si pentru care deţinătorul nu a solicitat atribuirea vizei in termen;
– 006/2009 emisa pentru P.F.A. Lungu T. Ovidiu Marinica care a expirat si pentru care deţinătorul nu a solicitat atribuirea vizei in termen;
– 046/2009 emisa pentru P.F.A. Pislariu Petru, care a expirat si pentru care deţinătorul nu a soliciat atribuirea vizei in termen;
– 020/2009 emisa pentru P.F.A. Ghitu Nicu, care a expirat si pentru care deţinătorul nu a solicitat atribuirea vizei in termen;
In temeiul art. 68, alin. (1), din Legea nr.215/2001, privind administraţia public locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
DISPUN:
Art. 1 Retragerea unui număr de cinci autorizaţii de transport in urmatoarea ordine:
– Nr.002/2009 pentru PFA APOSTOL V. DUMITRU CIPRIAN;
– Nr.003/2009 pentru PFA MAHU I. EUGEN; i
– Nr.006/2009 pentru PFA LUNGU OVIDIU T. MARINICA;
– Nr.046/2009 pentru PFA PISLARIU PETRU;
– Nr.020/2009 pentru PFA GHITU NICU.
Art. 2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata la instanta competenta, in condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 3 Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemneaza doamna Doina Popovici, funcţionar public in cadrul Compartimentului Acorduri Avize Autorizări;
Art. 4 Serviciul administraţie publica locala va comunica în copie prezenta dispoziţie:
– Institutiei Prefectului judeţului lasi
– Compartimentului Acorduri Avize Autorizări;
– Compartimentul Juridic si Contencios;
– Persoanelor nominalizate la art. 1;
– Mass media.

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow