Impozitele şi taxele locală vor putea fi instituite de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene numai în limitele şi în condiţiile Codului finanţelor publice locale.

Guvernul doreşte să iniţieze un Cod al finanţelor publice locale. HG privind aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului finanţelor publice locale a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 342/10 mai.

Astfel, Codul finanţelor publice locale constituie reglementarea specială pentru finanţele publice locale, criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, administrarea impozitelor şi taxelor locale şi procedura fiscală locală.

Conform HG, Codul finanţelor publice are în vedere:
– stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurilor privind formarea, administrarea şi utilizarea resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale serviciilor/instituţiilor publice de interes local, precum şi a responsabilităţilor autorităţilor administraţiei publice locale şi cele ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale;

– elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor, precum şi a celorlalte bugete subsecvente acestora;

Continuarea pe Mediafax

Slider