-1.2 C
Paşcani
marți, februarie 7, 2023

Târgoveții cu venituri reduse se pot conecta gratuit la apă și canalizare. Primăria anunță condițiile

C.P. Primăria Orasului TARGU FRUMOS informează că prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se va finanța programul ”Prima Conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare” (etapa a II-a).
Programul vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat), iar solicitarea de finanțare va fi depusă de către S.C.APAVITAL S.A.
Pentru a beneficia de program, familiile sau persoanele singure, cu venituri sub 2550 lei net/membru de familie, care au domiciliul într-o gospodărie neracordată/nebranşată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi care se află pe raza teritorială a Orasului Targu Frumos, se pot prezenta la Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului oras Tg. Frumos, zilnic de luni până vineri între orele 08:00-15:00 până în data de 01.03.2023, în scopul luării în evidență.
În acest sens persoanele interesate vor depune următoarele acte:
• Copie act de identitate pentru titular și toți membrii familiei;
• Documente care să ateste venitul tuturor membrilor familiei( cupon pensie, cupon șomaj, adeverință de salar, indemnizații, adeverință de la finanțe pentru cei care nu au venit, etc);
• Extras CF
De asemenea persoanele interesate ( beneficiarii finali) trebuie să își exprime Acordul pentru participarea în cadrul Programului.
Modelul de acord poate fi preluat de la Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau poate fi descărcat accesând site-ul www.primariatgfrumos.ro, Model Acord Utilizator „Prima Conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”
După verificarea eligibilității, vor fi urmate procedurile administrative în scopul transmiterii situației către S.C.APAVITAL S.A., cea care va depune cererea de finanțare și va implementa proiectul, după aprobarea cererii de finanțare.
Pentru a beneficia de fondurile pentru racordarea la rețelele de apă și canalizare, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• este persoană singură cu venituri reduse/face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie);
• are domiciliul într-o gospodărie neracordată/nebranşată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi care se află pe raza teritorială a Orasului Targu Frumos;
• îşi exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităţilor şi realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branşarea gospodăriei în care locuieşte la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă;
-terenul pe care se vor face lucrările de branșare/racordare trebuie să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară, să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, să nu fie revendicat.
Sursa Primaria Orasului Târgu Frumos

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow