-3.1 C
Paşcani
duminică, februarie 5, 2023

Strategia de dezvoltare a Pascaniului, dezbatere publica in perioada Anului Nou

 

In a treia zi de Craciun, administratia locala din Pascani a pus in dezbatere publica un proiect privind Strategia de Dezvoltare Urbana a Municipiului Pascani pentru perioada 2021 – 2027. Documentul de o importanta majora pentru comunitate, poate fi amendat cu propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare, trimise pe adresa institutiei, doar pana pe 7 ianuarie 2023.

Mai exact, cei interesati ar trebui sa studieze peste 620 de pagini intr-o perioada scurta de timp, dedicata sarbatorilor de Anul Nou. Documentul cuprinde o serie de propuneri de masuri dar si o lista scurta cu 10 proiecte prioritare de investitii. Ele au fost stabilite in urma unor consultari cu salariati ai Primariei, reprezentanti ai scolilor si institutiilor publice sau societatilor din subordinea Consiliului Local, nu si cu cetatenii, legislativul local, asociatiile sau mediul de afaceri. Presa nu a fost invitata si nici nu a avut acces la intalnirile consultative.
Mentionam ca proiectul a fost elaborat de societatea TEAMPRO STRATEGY S.R.L, valoarea contractului fiind de 98.500 lei fără TVA.

Documentul poate fi citit aici

 

ANUNȚ
MUNICIPIUL PAȘCANI
Astăzi, 27 DECEMBRIE 2022, MUNICIPIUL PAȘCANI anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea  STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI PAȘCANI ȘI A ZONEI URBANE FUNCȚIONALE 2021 -2027.

Procesul de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pașcani și a Zonei Urbane Funcționale 2021 – 2027 este parte a proiectului „Soluţii integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică şi simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Paşcani”, cod SIPOCA 841/cod MySMIS 136308, finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
Prin încheierea Contractului de servicii nr.13730 din 29.06.2022 cu SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL, a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pașcani și a zonei urbane funcționale pentru perioada 2021-2027.
Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pașcani și a Zonei Urbane Funcționale 2021-2027 a necesitat actualizarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare ale municipiului și ale zonei sale urbane funcționale în contextul unei noi perioade de programare 2021-2027. Noua perioada de programare vizează și actualizarea politicilor europene pentru perioada de referință, precum și bugetul aferent operaționalizării priorităților și politicilor definite. În calitate de Stat Membru, România se aliniază acestor priorități și politici atât la nivel național, cât și la nivel local, fiind urmărită adaptarea la contextul strategic european, cât și la instrumentele de suport disponibile.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• textul complet al proiectului actului
• raportul de specialitate.

Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariapascani.ro, Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică
• la sediul instituţiei -Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 7 IANUARIE 2023.
ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: apl@primariapascani.ro;
prin poştă, pe adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani;
la sediul instituţiei, la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,30-16,30, miercuri între orele 8,30-18,30, joi-vineri între orele 8,30-16,30.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI PAȘCANI ȘI A ZONEI URBANE FUNCȚIONALE 2021 -2027”.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 7 ianuarie 2023 .
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0232-762300, int. 116, e-mail: apl@primariapascani.ro, persoană de contact: Ema-Roxana Novac.

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI
Marius-Nicolae Pintilie

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow