21 C
Paşcani
miercuri, august 10, 2022
Array

Societatea de salubritate angajeaza economist. Iata conditiile

Subscrisa S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. cu sediul in Municipiul Pașcani, Str. Morilor, Nr.14, Jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1769/2011, având cod fiscal RO 29167911, reprezentata de Director General – Ing. Dumea Eronim Eduard, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pentru o perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacantă, de economist, cu timp de lucru integral (8 ore/zi).

1. Cerințe privind ocuparea postului:
– Studii superioare de lunga durata (sau sistem Bologna si master) in domeniul economic, specialitatea contabilitate;
– Cunostinte solide in domeniu conform legislatiei in vigoare (inclisuv intocmirea bilantului si a situatiilor financiare anuale);
– Cunostinte de operare PC (MS Office, operare baza de date, navigare internet);
– Cunoasterea programului de contabilitate WinMentor constituie avantaj;
– Experienta minim 3 ani in domeniu.

2. Bibliografia se regaseste pe site-ul societatii – www.ecosalubritate.ro

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz plus originalul;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea organizatoare plus originalele;
d) copie dupa carnetul de muncă, plus originalul, sau, după caz, copie dupa adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, plus originalul;
e) cazierul judiciar;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverința trebuie sa conțina, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
g) curriculum vitae.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 16.12.2015, ora 12:00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
• 20.12.2015, ora 10:00 – proba scrisă;
• 22.12.2015, ora 10:00 – interviul.

Concursul se va desfasura la sediul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani, Str. Morilor, Nr.14, Jud. Iași, telefon 0232 763400- persoana de contact- Inspector Resurse Umane – Croitoru Lia.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Dumea Eronim Eduard

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

SONDAJ DE OPINIE PENTRU DEZVOLTAREA PAȘCANIULUI

  Pășcănenii sunt invitați sa participe la un sondaj de...

INVITATIE LA FESTIVALUL FAMILIEI

Comunicat: INIMO – Dăruieşte şi schimbă cu adevărat viitorul...

Pascaniul deține doar 3,57% din puterea economica a județului

Pascaniul, al doilea municipiu din Iași deține doar 3,57%...

Farmaciile unde se găsesc pastilele de iodura de potasiu

Ministerului Sănătății a publicat lista farmaciilor unde persoanele cu...
Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow