0.2 C
Paşcani
luni, decembrie 5, 2022
Array

Simularea examenului de bacalaureat la liceele din Pașcani

Prima simulare a examenului de bacalaureat a debutat azi cu probă scrisă la disciplina Limba şi literatura română. Elevii prezenți au avut de rezolvat subiecte elaborate de către inspectorii de specialitate, diferite în funcție de filieră, dar cu aceeași structură și cu punctaj similar, în conformitate cu programa de examen în vigoare, cu modelele postate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare pe site-ul oficial M.E.N. și cu detalierile de conținut trimise în rețea la începutul anului școlar.

Subiectul I include texte poetice reprezentative pentru curentul simbolist – Și flautul magic vorbi de Ștefan Petică, pentru filiera teoretică-profil real, filieră tehnologică, filieră vocațională-toate profilurile, cu excepția profilului pedagogic, respectiv direcția modernistă interbelică – Monotonie pe vioară de Tudor Arghezi, pentru filiera teoretică-profil umanist și filiera vocațională-profil pedagogic. Sarcinile de lucru vizează aspecte referitoare la nivelul lexical și semantic al limbii, la valențe expresive și stilistice ale unui text și permit evaluarea unor competențele specifice, precum: identificarea particularităților și a funcțiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte, utilizarea adecvată a achizițiilor lingvistice în producerea și în generarea de texte, cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului etc.

Textul de tip argumentativ de la subiectul al II-lea le oferă viitorilor candidaților posibilitatea de a-și demonstra nu numai competențele specifice redactării unei astfel de compuneri, cât și cultura generală, propriile pasiuni sau experiențele de lectură referitoare la rolul muzicii în cultivarea sensibilității tinerilor, cât și la artă considerată o posibilitate de autointerogare și autoreflectare a unui creator.

La subiectul al III-lea, eseul de 2-3 pagini solicită prezentarea particularităților basmului cult, valorificând un text studiat (Ion Creangă: Povestea lui Harap-Alb, Dănilă Prepeleac etc., Mihai Eminescu: Făt-Frumos din lacrimă etc.), respectiv prezentarea viziunii despre lume reflectată într-una dintre nuvelele studiate (Ioan Slavici: Moara cu Noroc; Costache Negruzzi: Alexandru Lăpușneanu; I.L. Caragiale: În vreme de război, Mircea Eliade: La țigănci etc.) . S-a preferat alegerea unor subiecte din materia claselor anterioare, inclusă în programa specială stabilită pentru această primă simulare, pentru a verifica modul în care au fost recapitulate conținuturile corespunzătoare celor două specii reprezentative pentru proza scurtă, precum și competența elevilor de a utiliza strategiilor de comprehensiune și de interpretare tipologică, tematică, structurală și stilistică în explorarea și valorizarea critică și estetică a textului narativ.

În ansamblu, variantele de la disciplina Limba și literatura română au fost de nivel mediu spre dificil, echilibrate, cu abordarea unor aspecte fundamentale referitoare la cele două genuri literare majore studiate, liric și epic, încât elevii pot obține rezultate bune și foarte bune în acest prim moment de evaluare a pregătirii examenului național de bacalaureat.

“S-au ales subiecte incitante care să valorifice gândirea critică, reperele culturale și profunzimea judecăților de valoare, ținând cont de rezultatele bune ale învățământului ieșean la examenele naționale anterioare, rezultate pe care intenționăm să le permanentizăm, impunând standarde elevilor, dar și profesorilor acestora.” a subliniat prof dr. Camelia Gavrilă, inspector școlar general.

Prezența: peste 96%
Număr de elevi participanți: peste 5 700

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow