-10.5 C
Paşcani
miercuri, februarie 8, 2023

Servicii medicale gratuite la domiciliu pentru cetatenii din comuna Stolniceni-Prajescu

ANUNȚ PRIVIND INFORMAREA COMUNITĂȚII

Centrul Diecezan Caritas Iași vă informează că începând cu luna aprilie 2018 în comuna Stolniceni Prăjescu (satele Stolniceni Prăjescu și Cozmești) se vor oferi gratuit servicii socio–medicale la domiciliu unui număr de 80 persoane, activitate ce se va desfășura în cadrul proiectului „ACTIV – Acțiuni Comunitare pentru Toți – Incluziune pentru Viitor”, POCU/140/4/2/115059, proiect cofinanțaț din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Criterii de selecție
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:
– au domiciliul/ locuiesc în satul Stolniceni Prăjescu și satul Cozmești.
– sunt persoane vârstnice și/sau persoane dependente care au dificultăți în desfășurarea activității curente și care nu beneficiază de ajutorul unei persoane; persoane care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru realizarea activităților uzuale ale vieţii de zi cu zi.

Serviciile oferite

– Servicii sociale ce constau în: evaluarea situației socio-medicale a fiecărui beneficiar, identificarea celor mai potrivite metode de sprijin, intermedierea relației cu autoritățile locale, consiliere administrativă, sfaturi în îngrijire, organizarea de activități de socializare și serbări pentrubeneficiari. – Servicii socio-medicale ce constau în: ajutor în realizarea îngrijirii de bază, ajutor în realizarea igienei corporale și igienizarea locuinței, sprijin la deplasarea în interior, ajutor in alimentație, comunicare, procurare de medicamente prescrise de medic prin intermedierea relației medic- farmacie, administrare de medicamente pe cale orală conform prescrierilor medicale, supravegherea stării de sănătate.
– Servicii medicale: injecții, pansamente, tratamentul și profilaxia escarelor, clisme, perfuzii, monitorizări tensiune arteriala, puls, glicemie, recoltări de analize, acordarea de materiale sanitare și dispozitive medicale, etc., executate la stricta indicatie si supraveghere a medicului curant al beneficiarului.
– Servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit.
– Servicii de asistenta juridica pentru reglementare probleme juridice.

Pentru informații privind conținutul dosarului de selecție, respectiv depunerea acestuia, vă puteți adresa echipei de evaluare, la sediul Centrului de Informare Turistică din comuna Stolniceni Prăjescu, în zilele de marți, joi și vineri între orelele 9:00 – 11:00.
* Pe toata durata de selecție a grupului țintă se va respecta principiul nondiscriminării și a egalității de șanse.
* Persoanele care se înscriu primele şi îndeplinesc criteriile de mai sus, au prioritate în procesul de selecţie al beneficiarilor proiectului.

Sursa Facebook

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow