8 C
Paşcani
sâmbătă, noiembrie 26, 2022
Array

Senatorul Constantinescu face lobby pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Motca

C.P. În şedinţa Senatului de marţi, 17 septembrie 2013, senatorul PSD Florin Constantinescu a adresat Guvernului României două întrebări şi o interpelare, având ca obiect probleme locale.

O intrebare a fost adresată Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerului Finanţelor Publice, având ca obiect Sistemul Integrat de Gestionare a Apelor în satele comunei Moţca, judeţul Iaşi.
Prin întrebarea adresată celor două ministere, senatorul Florin Constantinescu a menţionat faptul că, de curând, a fost recepţionată ce-a de-a doua componentă a proiectului ,,Sistem Integrat de Gestionare a Apelor, în comuna Moţca” şi anume ,,Înfiinţare reţea de canalizare şi Staţie de epurare pentru satele Moţca şi Boureni”. Prima componentã a acestui proiect: ,,Realizare sistem de alimentare cu apã în satul Boureni“, a fost recepţionatã de autoritãţile locale în luna august a anului trecut, fiind în acest moment în funcţiune.
Acest proiect, având o valoare totalã de 13.055.227,00 lei, finanţat de Ministerul Mediului prin intermediul Programului de Reabilitare şi extindere a infrastructurii de apã şi apã uzatã, în procent de 85%, a fost iniţiat încă din anul 2007, reuşindu-se abia în anul 2009 să fie semnată Convenţia de finanţare. Statia de Epurare, comunã pentru cele douã sate, este amplasatã în partea sudică a localitãţii Boureni, la circa 400 m de limita acestuia cu deversare în albia majoră a râului Moldova. Aceasta este modulată pe două module, unul de 150 mc/zi , celălalt de 300 mc/zi, funcţionarea ei putând fi reglată în funcţie de necesitãţi . Lungimea totalã a reţelei de canalizare, în cele două localitãţi este de 10.331 ml de retea de canalizare fiind montate 276 de cămine de racordare pentru utilizatori. În încheiere, senatorul Florin Constantinescu a solicitat alocarea sumei de 1.500.000 lei pentru continuarea lucrărilor de extindere a acestor reţele.
Interpelarea senatorului Florin Constantinescu a fost adresată Ministerului Fondurilor Europene, având ca obiect stadiul absorbţiei fondurilor europene în judeţul Iaşi.
Fondurile Uniunii Europene reprezintă cel mai important element pentru strategia de creştere economică a României, mai ales în condiţiile în care investiţiile directe au scăzut în ultimii ani, pe fondul crizei economice care a afectat ţara noastră şi a unor resurse financiare bugetare limitate. Senatorul Florin Constantinescu, a solicitat Ministerului Fondurilor Europene date cu privire la stadiul absorbţiei fondurilor Uniunii Europene la nivelul judeţului Iaşi, în cadrul programelor derulate, cu indicarea sumelor pe fiecare program, respectiv măsurile aferente şi a numărului de beneficiari pe fiecare măsură.

O alta intrebare a fost adresată Ministerului Educaţiei Naţionale, având ca obiect decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi de a desfiinţa Liceul Tehnologic Fântânele.
Prin intermediul întrebării adresate Ministerului Educaţiei Naţionale senatorul Florin Constantinescu a solicitat analiza situaţiei create în urma deciziei ISJ Iaşi, de a desfiinţa Liceul Tehnologic Fântânele cu profil agricol. Localitatea Fântânele, judeţul Iaşi, singurul sat component al comunei, are o populaţie de 2.180 locuitori, conform recensământului populaţiei din anul 2011. Ponderea populaţiei de vârstă şcolară este în creştere faţă de situaţia prezentată.
Din anul 2004 până în prezent, din totalul absolvenţilor de gimnaziu, doar un procent de aproximativ 10-15% au optat pentru continuarea studiilor la alte unităţi şcolare din alte localităţi. În anul 2011 Şcoala de Arte şi Meserii Fântânele, judeţul Iaşi, în urma analizei mai multor factori, printre care: populaţia de vârstă şcolară, spaţiile de curs puse la dispoziţie, corpul profesional, dar şi dorinţa părinţilor şi a copiilor de a urma cursurile liceale din localitate, au constituit fundamentul autorizaţiei de funcţionare provizorie emisă de OMECTS 5318/07.09.2011 privind înfiinţarea Liceului Tehnologic Fântânele cu profil agricol. Baza materială a învăţământului din comuna Fântânele este formată din 20 de săli de clasă şi cabinete şcolare, 2 laboratoare (fizică-chimie, biologie), 2 laboratoare de informatică, conectate la internet (dotate cu videoproiectoare), teren de sport etc. Pentru anul şcolar 2013/2014 ISJ Iaşi a luat decizia de a desfiinţa Liceul Tehnologic Fântânele, cei 24 de elevi care au absolvit şcoala gimnazială din comuna Fântânele nu au mai avut posibilitatea de a se înscrie în clasa a IX-a la liceul din localitatea de domiciliu. Aceşti elevi au fost repartizaţi, în a doua etapă de admitere, la licee din alte localităţi, familiile acestora nu au posibilităţi materiale pentru susţinerea acestora pentru a urma cursurile în liceele din mediul urban.
Decizia ISJ Iaşi determină creşterea riscului de abandon şcolar sau de părăsire timpurie a şcolii pentru aceşti tineri care provin din familii aflate în dificultate financiară şi socială. Desfiinţarea Liceului Tehnologic Fântânele de către ISJ Iaşi este realizată, probabil, în scopul eficientizării sistemului, dar subminează scopul guvernului de a creşte rata de şcolarizare a elevilor din mediul rural. Aceşti elevi vor trebui transportaţi la alte şcoli, adesea pe distanţe mari. Ţinând cont de situaţia precară a drumului judeţean, drum ce devine aproape impracticabil în condiţiile meteo nefavorabile, există riscul ca aceşti elevii să nu poată ajunge la şcoală.
Consiliul Local şi Primăria Comunei Fântânele s-au implicat şi susţin în permanenţă desfăşurarea procesului de învăţământ şi asigurarea bazei materiale, aprobând şi finanţând investiţii ce cuprind: extindere construcţie, reabilitare termică, dotarea cu încălzire centralizată a Liceului Tehnologic Fântânele. Analizând situaţia Liceului prin prisma rezultatelor obţinute, din totalitatea elevilor care au absolvit liceul şi au susţinut examenul de bacalaureat, 50% dintre aceştia l-au promovat, înscriindu-se la cursurile facultăţilor din municipiul Iaşi. Măsura ISJ Iaşi de a desfiinţa Liceul Tehnologic Fântânele nu se justifică atâta timp cât există rezultate şcolare bune, există susţinerea autorităţilor locale dar, mai ales, există dorinţa elevilor şi a părinţilor de continuare a studiilor în cadrul comunităţii.
În încheiere, senatorul Florin Constantinescu a solicitat Ministerului Educaţiei Naţionale anularea măsurii desfiinţării Liceului Tehnologic Fântânele, judeţul Iaşi, înscrierea elevilor în clasa a IX-a a anului şcolar 2013/2014 şi continuarea activităţii procesului de învăţământ general obligatoriu.

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow