More

  Sedinta online cu 22 de proiecte importante

  Legislativul păşcănean este convocat în şedinţă ordinară, mai devreme ca de obicei. Dezbaterile sunt programate pe 21 mai de la ora 11.00, tot online, nu în sala de şedinţe. Pe ordinea de zi sunt 22 de proiecte, toate iniţiate de primarul municipiului, Dumitru Pantazi.
  Dezbaterile vor începe cu o serie de completări aduse la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Paşcani, numirea noului preşedinte de şedinţa pentru lunile iunie – august ac şi aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2019. Urmează o serie de rectificări bugetare, aprobarea bugetului pentru anul în curs al societăţii CLP Ecoserv SRL precum şi a tarifelor pentru serviciile de măturat stradal, dezinfecţie, dezinsecţie si ecarisaj, decontate din bugetul local
  În aceeasi şedinţa vor fi supuse aprobării studiile tehnice pentru proiectul de investiţii don fonduri UE derulat de ApaVital pentru extinderea si reabilitarea reţelelor de apă şic analizare dar şi modificarea indicatorilor tehnici şi suplimentarea cofinanţării de la bugetul local pentru reabilitarea Palatului Cantacuzino.

  Iata proiectele:

  Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 175/30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie-august 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2020  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2020 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind aprobarea cotei de dezvoltare în vederea acoperirii parțiale a investițiilor propuse pentru îmbunătățirea realizării activitaților de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea cailor publice, aferente serviciului de salubrizare, prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L în Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind stabilirea tarifelor pentru activitațile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice aferente serviciului de salubrizare, inclusiv a serviciilor conexe pentru închirierea utilajelor societății terțelor persoane, prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L în Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind aprobarea cotei de dezvoltare în vederea acoperirii parțiale a investițiilor propuse pentru îmbunătățirea realizării activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului de salubrizare, prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L în Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind aprobarea privind stabilirea tarifelor pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului de salubrizare, prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L în Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 36 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Pașcani și a participării Consiliului Local al Municipiului Pașcani la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Paşcani în AGA ADIS laşi în vederea aprobării modificării tarifului de colectare şi transport a deşeurilor menajere şi similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr. 357/30.10.2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însuşirea proprietăţii private a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, cu modificările şi completările ulterioare, prin însușirea unor bunuri  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind preluarea unor bunuri din proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi administrarea S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. în proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/30.04.2020 privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a activităților de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, activități aferente Serviciului Public de Salubrizare către S.C. CLP ECOSERV S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Pașcani, prin Consiliul Local – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/30.04.2020 privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție, activități aferente Serviciului Public de Salubrizare către S.C. CLP ECOSERV S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent”, str. Aleea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, jud. Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

  Proiect de HOTARARE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014 – 2020” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

   

  loading...

  Ce părere ai?

  Related Articles

  PSD: Cea mai importantă campanie de asfaltări din istoria județului Iași 200 kilometri de drum județean în plin șantier (P)

  Comunicat: Cea mai amplă campanie de asfaltări din istoria post-decembristă a județului este în plină desfășurare. Zeci de puncte de lucru sunt deschise pe...

  PSD: Liberalii iau de proști un milion de ieșeni (P)

  Comunicati: Guvernul a aprobat astăzi, lista proiectelor de investiții semnificative prioritizate, transmise de 9 ministere * Printre cele 160 de proiecte aprobate de guvern...

  Primarul din Targu Frumos candideaza pentru un nou mandat

    Primarul orasului Targu Frumos, Ionel Vatamanu, a anunta pe o retea de socializare ca va candida pentru un nou mandat. Iata mesajul: Dragi târgoveți, Sunt un...

  Opinii