17.2 C
Paşcani
vineri, septembrie 29, 2023
Array

Ședință de CL la Pașcani. Vezi care sunt proiectele

Ordinea de zi

Proiect de HOTARARE privind modificarea HCL nr. 66/2015 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Pascani si institutiile si serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al municipiului Pascani –  initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea HCL nr. 164/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani pentru anul 2016 –  initiatorPANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatilor A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a Comunie Botesti, judetul Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal – A.R.S.A.C.I.S. –  initiator PANTAZI DUMITRU(Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Pascani  –  initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea pretului local de facturare a energiei termice livrata populatiei, produsa si distribuita prin centrale termice de cvartal si centrale termice cu grupuri de cogenerare de catre Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani incepand cu data de 01.04.2016 –  initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Paşcani a proiectelor finanţate pentru susţinerea unor activităţi non-profit de interes local, pentru anul 2016 – domeniul culte –  initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani pentru trim. I al anului 2016 –  initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei Municipale de Cultura “Mihail Sadoveanu” Pascani pentru anul 2016 –  initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii pentru anul 2016 –  initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Administratia Pietelor pe anul 2016 –  initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016  –  initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli si a Programului obiectivelor de investitii, cu finantare de la bugetul local si alte surse de finantare al Municipiului Pascani pentru anul 2016 –  initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Alte articole