More

  Sedinta CL cu 28 de proiecte: Consiliul Local face ordine la Casa de Cultura, schimba denumirea spitalului si regulile de acordare a ajutoarelor sociale si negociaza preluarea Palatului Cantacuzino

  Array

  Miercuri 31 octombrie 2012, incepand cu ora 10.00 legislativul pascanean se va intruni in sedinta ordinara, pe ordinea de zi fiind supuse dezbaterii 28 de proeicte de hotarare. Cu intarzaiere de de mai bine de jumatate de an de zile consilierii vor incerca, din nou, sa aprobe proiectele de buget si organigramele, pentru anul in curs, de la societatea de apa si canal si de la regia locala de termoficare.

  De asemenea va fi supus aprobarii schimbarea denumirii Spitalului Municipal Pascani in spital municipal de urgenta dar si noua structura de organizare a institutiei. Mai mult alesii locali vor analiza contul de executie bugetara la noua luni de zile, o nou rectificare bugetara precum si transmiterea in folosinta unor scoli din Pascani a terenurilor pe care le detin deja.

  In aceeasi sedinta va fi supusa aprobarii modificarea hotararii privind conditiile de contractare a unui imprumut de 8 mil de lei, regulamentul privind acordarea ajutoarelor de urgenta si de inmormantare, aprobarea indicatorilor tehnici pentru modernizarea strazilor Mihai Viteazu din suburbia Lunca Pascani si pentru strada Garii si componenta echipei de negociere in vederea stabilirii pretului de achizitie pentru constructie Palatul Cantacuzino si terenului aferent in suprafata de 6920 mp.

  Mentionam ca tot in sedinta programata miercurea viitoare vor fi supuse aprobarii componenta Consiliului de Admisnitratie precum si a Consiliului Consultativ de la Casa Municipala de Cultura precum si programul de activitati pentru sarbatorile de iarna.

  Orizont.info

   

   

  D I S P O Z I Ţ I A  Nr.   1961 din  data de  :     25.10.2012

   

   

  Primarul  municipiului  Paşcani, judeţul Iaşi;

  Avand în vedere  dispoziţiile art. 39, alin. (1) si (3)  din Legea nr. 215/2001, privind  administraţia  publica  locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  În temeiul  art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) litera a)  din Legea  nr. 215/2001, privind administraţia  publica  locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

   

  D I S P U N E:

  „Articol unic :  Se convoaca   Consiliul Local  al municipiului  Paşcani, în şedinţa  ordinara din data de    31.10.2012, ora  10,00, în sala de şedinţe  a Consiliului Local al municipiului Pascani,  cu urmatoarea  ordine de zi :

  1. PROIECT DE HOTARARE privind    schimbarea denumirii Spitalului Municipal Pascani in Spital  Municipal de urgenta  Pascani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  2. PROIECT DE HOTARARE privind     aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  3. PROIECT DE HOTARARE privind   aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2012

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  4. PROIECT DE HOTARARE privind   aprobarea  organigramei si a statului de functii  ale Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pentru anul 2012

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  5. PROIECT DE HOTARARE privind   aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al   S.C. PREST SERV APA S.A.  Pascani  pentru anul 2012

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  6. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea organigramei si a statului de functii ale    S.C. PREST SERV APA S.A.  Pascani  pentru anul 2012

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  7. PROIECT DE HOTARARE privind   aprobarea Regulamentului  serviciului public de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare din municipiul Pascani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  8. PROIECT DE HOTARARE privind   rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Cresei nr. 1 Pascani, pe anul 2012

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  9. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea  contului de executie  a bugetului de venituri si cheltuieli    al  municipiului Pascani la 30.09.2012

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  10. PROIECT DE HOTARARE privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  si a programului de investitii  ale municipiului Pascani pe anul 2012  

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  11. PROIECT DE HOTARARE privind   modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 89/30.08.2012, privind aprobarea contractarii  unei finantari rambursabile interne  in valoare de   8.000.000 lei

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  12. PROIECT DE HOTARARE privind   aprobarea organigramei si a statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Pascani pe anul 2012

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  13. PROIECT DE HOTARARE privind   reglementarea  acordarii ajutoarelor de urgenta  si a ajutoarelor de inmormantare

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  14. PROIECT DE HOTARARE  privind   aprobarea   indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investitii “Modernizare str. Unirii”, “Modernizare  str. Mihai Viteazu” si “Reabilitare  str. Garii” din municipiul Pascani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  15. PROIECT DE HOTARARE privind    aprobarea programului de activitati si a bugetului aferent manifestarilor culturale organizate in perioada  15. 11.2012-31.12.2012

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  16. PROIECT DE HOTARARE privind   aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Casei Municipale de Cultura “Mihail Sadoveanu” Pascani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  17. PROIECT DE HOTARARE privind    aprobarea componenţei Consiliului de Administraţie şi  reorganizarea Consiliului Consultativ al   Casei Municipale de Cultură Mihail Sadoveanu Paşcani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  18. PROIECT DE HOTARARE privind   transmiterea in administrarea Consiliului de Administratie al

  Scolii ,, Iordache Cantacuzino” Pascani, a terenurilor si a cladirilor in  care isi desfasoara activitatea Gradinita cu Program Prelungit nr.1  Pascani si Gradinita cu Propgram Prelungit nr.4 Pascani,

  aflate in proprietatea  publica a municipiului Pascani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  19. PROIECT DE HOTARARE privind   transmiterea in administrarea Consiliului de Administratie al

  Liceului Economic ,, Nicolae Iorga “ Pascani, a terenului si cladirilor   in care isi desfasoara activitatea Gradinita cu Program Prelungit nr.2   Pascani, aflate in proprietatea  publica a municipiului Pascani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  20. PROIECT DE HOTARARE privind   transmiterea in administrarea Consiliului de Administratie al

  Liceului Teoretic ,, Miron Costin “ Pascani , a terenului si cladirilor in  care isi desfasoara activitatea Gradinita cu Program Prelungit nr.3  Pascani si Gradinita cu Program Normal nr.5 Pascani,  aflate in proprietatea  publica a municipiului Pascani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  21. PROIECT DE HOTARARE privind   transmiterea in administrarea Consiliului de Administratie al

  Liceului Tehnologic ,, Mihai Busuioc “ Pascani , a spatiului  in care isi  desfasoara activitatea Gradinita cu  Program Normal nr.6 Pascani,  aflat in proprietatea  publica a municipiului Pascani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  22. PROIECT DE HOTARARE privind   transmiterea in administrarea Consiliului de Administratie al

  Scolii cu clasele I-VIII Lunca Pascani , a terenului si cladirilor in care   isi desfasoara activitatea Scoala cu clasele I-VIII Blagesti Pascani,   aflate in proprietatea  publica a municipiului Pascani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  23. PROIECT DE HOTARARE privind   modificarea si completarea  Hotararii Consiliului Local al

  municipiului Pascani nr. 85 din  10.09.2005,  privind  constituirea Comisiei locale de analiza a solicitarilor de locuinte sociale din municipiul Pascani,  judetul Iasi, cu modificarile si completarile ulterioare

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  24. PROIECT DE HOTARARE privind   transmiterea in administrarea Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi a terenului  in suprafata de 1820,00 mp, proprietate publica a municipiului Pascani,  situat in strada Stefan cel Mare, nr. 21 A, judetul Iasi

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  25. PROIECT  DE  HOTARARE privind     constituirea comisiei de negociere in vederea stabilirii pretului de achizitie pentru constructie Palatul Cantacuzino  si terenul aferent in suprafata de 6920 mp, situat in  municipiul Pascani, Aleea Parcului, nr. 7, jud. Iasi

   

          Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  26. PROIECT DE HOTARARE privind   stabilirea destinatiei  unor spatii din cladirea Scolii ,,Ion Creanga”,  situata in municipiul Pascani, str. Dragos Voda nr. 55,  Municipiul Pascani 

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  27. PROIECT DE HOTARARE privind  stabilirea suprafetelor aferente  investitiei  Sala  multifunctionala

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  28. PROIECT DE HOTARARE privind    desemnarea unui cabinet de avocatura  care sa reprezinte  interesele  Municipiului Pascani  in Dosarul nr. 15172/99/2011 cu S.C. PREST  SERV APA S.A. Pascani, inregistrat pe rolul Tribunalului Iasi

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

  29. PROIECT DE HOTARARE privind   abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Pascani nr. 40/18.04.2012, privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Pascani nr. 52/2011, privind  reorganizarea Serviciului Politie Comunitara ca structura de politie localã  si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a  Serviciului Poliţie locala a municipiului Paşcani

   

     Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                       P R I M A R,

  Ing. DUMITRU  PANTAZI

   

  Ce părere ai?

  Related Articles

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI

  Nu esti conectat la internet