17.7 C
Paşcani
duminică, iulie 25, 2021
17.7 C
Paşcani
duminică, iulie 25, 2021
Array

Se fac angajări la Primăria Pașcani. Vezi pe ce post si ce condiții trebuie să îndeplinești

Ultimele știri

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr.16, organizeazăconcurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante (în perioada 01.03.2014-05.12.2014) de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani.

În vederea organizării şi desfăşurării concursului, vă comunicăm următoarele :

a.  Denumirea funcţiilor publice vacante: funcţie publică de execuţie de consilier;

b.  Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu ;
c.   Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în data de 25.03.2014 la ora 10,00  ;
 • Interviul  se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în data de

27.03. 2014 la ora 14,00 ;

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 8 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României , partea a III-a (până la data de 21.03.2014 inclusiv, ora 13,00), la sediul instituţiei.

d.Condiţiile de participare la concurs:Concursul se organizează pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie temporar vacante (în perioada 01.03.2014-05.12.2014) de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate

Candidatii trebuie sa îndeplineasca cumulativ condiţiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) , cu modificarile si completarile ulterioare :

 • – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice ;
 • – condiţii de vechime de  minim ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • – Cursuri de operare pe calculator absolvite cu certificat/diplomă ;

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediu, într-un cotidian de largă circulaţie şi pe site-ul www.primariapascani.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul Resurse Umane şi la numărul de telefon 0232/762300, interior 111.
e.   Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 • 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare ;
 • 3. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • 4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • 5. Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Legea contabilităţii nr. 82/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7. Ordin  nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 8. Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 9. Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10.Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi   răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor  agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11.Ordinul nr. 2.169 din 26 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005;

Dosarul de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 • 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
 • 2. copia actului de identitate şi ale altor acte de stare civilă(certificat de naştere, casătorie,livret de familie, livret militar);
 • 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • 5. cazierul judiciar ;
 • 6. adeverinţă care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • 8. aviz neuropsihiatric;
 • 9. curriculum vitae;
 • 10.declaraţia pe propria răspundere care să ateste faptul că  semnatarul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • 11.dosar cu şină sau de încopciat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Descarca document

Ce părere ai?

Meteo

Paşcani
nori împrăștiați
17.7 ° C
19.3 °
15.6 °
71 %
1.3kmh
25 %
Dum
27 °
lun
29 °
mar
32 °
mie
33 °
joi
28 °

INFOBIT - STIRILE ZILEI

OPINII

Un sistem putred, in care omul nu conteaza!

Urmăresc cu uimire șirul evenimentelor privitoare la copiii obligați să meargă pe jos, printre mașini, câțiva km zilnic, până la locația provizorie, după ce...

Politica si cadourile pentru copii

Festivitatile programate la Pascani pentru Ziua Nationala a Romaniei sunt blocate. Daca vineri nu se va intampla o minune, pe 1 Decembrie nu vor mai...

Administratie si politica, fara suflet

PSD Pașcani a uitat să facă politică în cei 8 ani de zile cât a fost la putere.  S-a văzut și la ședința în...

PULSUL ZILEI