-2.6 C
Paşcani
miercuri, ianuarie 19, 2022

Se depun cereri la APIA pentru subvenții.  Vezi ce trebuie să faci și ce acte să prezinți

Se depun cereri la APIA pentru subvenții.  Vezi ce trebuie să faci și ce acte să prezinți

De la 1 martie și până pe 15 mai, fermierii din județ pot depune la sediul Agenției de Plăți și Intervenție Agricola Iași, cererile unice pentru obținerea subvențiilor. În acest an, completarea declarației de suprafață se realizează electronic, folosind aplicația IPA-online. Și în acest an, aproximativ 25 mii de fermieri din județ sunt așteptați la sediile APIA să solicite subvenții pentru terenul agricol. Conform datelor, anul trecut, fermirii au obținut sute de milioane de lei pentru terenurile pe care le lucrează.

Fermierii din judet pot depune, incepand din prima zi din luna martie, cererile unice pentru obținerea subvențiilor la sediul Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Iasi. Campania se deruleaza in perioada 1 martie – 15 mai 2018. Din acest an, completarea declaratiei de suprafata se realizeaza electronic, folosind aplicatia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/

“In jur de 25.000 de fermieri din judet sunt asteptati la sediul APIA Iasi sa solicite subventii pentru aproximativ 250.000 de hectare de teren agricol. Anul trecut, fermierii au obtinut sute de milioane de lei pentru terenurile pe care le lucreaza. Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea cererilor în campania 2018, rugam fermierii sa se prezinte la data si ora la care sunt programati conform invitatiei primite”, a declarat Sergiu Jitareanu, director al APIA Iasi.

O întâlnire pe această temă a avut loc astăzi la sediul Prefecturii din Iași unde au fost prezenți și primarii sau reprezentanții localităților din județ pentru a fi informa corect persoanele care vor subvenții.

Finalizarea si închiderea cererii unice de plata în IPA-Online se face în prezenta functionarului APIA Iasi după verificarea corectitudii datelor. Acelasi principiu se aplica si pentru fermierii, crescatori de animale.

Fermierii vor depune la APIA o singura cerere unica de plata, chiar daca acestia detin suprafete de teren în diferite localitati sau judete.

La depunerea cererii unice de plată la APIA, trebuie să vă prezentaţi cu următoarele documente:

– copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice);
– dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României;
– documentele care fac dovada utilizării terenului conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări;
– documentele care fac dovada utilizării pajiştilor permanente conform art. (5), (6), (6.1), (7)  şi (7.1) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări;

Potrivit ultimelor modificări făcute la Ordinul 619/2015, documentele care fac dovada utilizării pajiștilor  permanente sunt următoarele:

În cazul pajiștilor comunale concesionate/închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor vor depune următoarele documente, după caz:
a) În cazul membrilor asociației care asigură încărcătura cu animale pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată, fiecare membru al asociației, solicitant al plăților directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv:
i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;
ii) copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către membrii asociaţiei, care cuprinde datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din RNE, precum și suprafețele alocate fiecarui membru. Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie.

Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafața concesionată/închiriată de către asociație. Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA în cererea unică de plată suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin şi pentru care asigură prin păşunat încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, folosind, în cazul suprafețelor utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, codul de cultură aferent pajiștilor permanente utilizate în comun.

 1. b) În cazul asociației crescătorilor de animale care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată prin păşunat cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator, asociaţia va prezenta la APIA:
 2. i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;
  ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din RNE, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se
  întocmește anual, se vizează de către primărie.
  iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor.
 3. c) Asociația crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010cu modificările şi completările ulterioare, va prezenta la APIA:
 4. i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;
  ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din RNE, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se
  întocmește anual, se vizează de către primărie.
  iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor.”

Copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.

Documentele doveditoare ale valorificării fânului și/sau declarațiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura
minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice.

– documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului, conform art. (5) şi (6) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări.

La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie să prezentaţi documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor.

„Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile.” (art. 5 alin. (8) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări)

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată/ajutoarelor naţionale trebuie să depuneţi anual, la APIA, cererea unică de plată şi să îndepliniţi condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale.

Veţi depune o singură cerere, chiar dacă deţineţi suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe!

DE LA ACELAȘI AUTOR

Micii bucătari și actori de la grădiniță!

Micii bucătari și actori de la grădiniță! Mici dar...

Primăria caută pază pentru piețele agroalimentare

Primăria caută pază pentru piețele agroalimentare Se caută servicii...

Arestată pentru evaziune fiscală

Arestată pentru evaziune fiscală  Politistii din Hirlau au actionat pentru...

ACŢIUNE ÎN TRAFIC LA PAŞCANI. Vezi ce amenzi s-au dat

ACŢIUNE ÎN TRAFIC LA PAŞCANI  La data de 15 martie...

Când începe vacanţa de Paşte? Elevii vor sta acasă mai mult!

Vacanța de Paște la sfârșitul lunii Cum Paştele va...