25.4 C
Paşcani
duminică, iulie 25, 2021
25.4 C
Paşcani
duminică, iulie 25, 2021
Array

Se cauta sef la Serviciul de Evidenta Populatiei Pascani

Ultimele știri

Administratia locala a scos la concurs postul de sef al Serviciului de Evidenta  Populatiei Pascani. Anuntul a fost publicat deja pe site-ul institutiei, in ultimii ani functia fiind ocupata de un interimar.

Proba scrisa este programata sa aiba loc pe data de 26 iunie de la ora 10.00 iar interviul pe 30 iunie de la aceeasi ora.
Dosarele pot fi depuse la sediul institutiei pana pe data de 11 iunie ora 16.00. Candidatii trebuie sa aiba studii universitare si postuniversitare in stiinte administrative sau juridice, sa fie functionar publici clasa 1 cu o vechime de cel putin 2 ani.
Altfel spus, este foarte probabil ca actualul sef interimar, Irina Jitaru, sa castige concursul sis a ramana in functie, daca va participa la concurs.
Conditiile de concurs sunt urmatoarele:

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr.16, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei.
În vederea organizării şi desfăşurării concursului de promovare, vă comunicăm următoarele :
a. Denumirea funcţiilor publice vacante: funcţie publică de conducere- şef serviciu ;
b. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu;
c. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
-Proba scrisă se va desfăşura în data de 26.06.2014 la ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Paşcani;
-Interviul se va desfăşura în data de 30.06.2014 la ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Paşcani;
-Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României , partea a III-a (până la data de 11.06.2014 inclusiv, ora 16,00), la sediul instituţiei.
d.Condiţiile de participare la concurs:Concursul se organizează pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei.
-candidatii trebuie sa îndeplineasca cumulativ condiţiile prevazute de art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
-să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
-să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare, în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 2 ani ;
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în conditiile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
e. Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere
la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora :
– Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;
– O.G. nr. 84/2001 privind infiintarea ,organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea ghiseului unic in cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor ;
– O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
– H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta,domiciliul,resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani ;
– O.U.G. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor,actele de identitate ale cetatenilor romani,precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania ;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
– H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
– O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu completările si modificările ulterioare;
– Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administratia publica, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Norme metodologice nr. 261956/1979 privind atribuirea, înscrierea şi gestionarea codului numeric personal;
– Hotărârea nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotărârea nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată: Cartea I,Titlul II, Cap.I,Sectiunea a 3-a(art.49-55) ;Cap. III, Sectiunea 1 (art.82-103) ; Cartea II, Titlul I (art.258-265) ; Titlul II(art.266-311) ; Cap.VII (art.373-387 si 396-400) ;Titlul III, Cap.II (art.408-420) , cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,cu referire la articolele din Codul Civil cuprinse in bibliografie, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele conform prevederilor art. 143 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

1. formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 (care se obţine de la secretariatul comisiei);
2. copia actului de identitate şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie,livret de familie, livret militar);
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea 6. studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
6. cazierul administrativ ;
7. dosar cu şină sau de încopciat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariapascani.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul Management Resurse Umane şi la numărul de telefon 0232/762300, interior 111.

Ce părere ai?

Meteo

Paşcani
cer senin
25.4 ° C
26.3 °
22.2 °
54 %
3kmh
4 %
Dum
27 °
lun
29 °
mar
27 °
mie
31 °
joi
35 °

INFOBIT - STIRILE ZILEI

OPINII

Un sistem putred, in care omul nu conteaza!

Urmăresc cu uimire șirul evenimentelor privitoare la copiii obligați să meargă pe jos, printre mașini, câțiva km zilnic, până la locația provizorie, după ce...

Politica si cadourile pentru copii

Festivitatile programate la Pascani pentru Ziua Nationala a Romaniei sunt blocate. Daca vineri nu se va intampla o minune, pe 1 Decembrie nu vor mai...

Administratie si politica, fara suflet

PSD Pașcani a uitat să facă politică în cei 8 ani de zile cât a fost la putere.  S-a văzut și la ședința în...

PULSUL ZILEI