Spitalul General C.F. Pașcani,  Iași, str. Mihail Kogălniceanu nr. 24, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, conform Ordinului 284/2007 completat cu Ordinului nr. 954/2017, funcție specifică comitetului director:

 • director medical
 • director financiar contabil.

Condiții specifice director medical:

 • simt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Condiții specifice director financiar contabil:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul se va susține la sediul Spitalului General C.F. Pașcani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 24, după următorul calendar:

 • 14 noiembrie 2019, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 21 noiembrie 2019, ora 14.00 – susținere proiect de specialitate;
 • 21 noiembrie 2019, ora 15.00 – susținere interviu de selecție.

Date privind bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalulgeneralcf-pascani.ro.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului General C.F. Pașcani, str, Mihail Kogălniceanu nr. 24, telefon 0232/762.905.

Sursa posturi.gov.ro

Slider


loading...
previous arrow
next arrow
Slider