22.1 C
Paşcani
duminică, august 14, 2022

S-au publicat modificările la Codul Fiscal. Vezi toate măsurile şi câţi bani îţi va lua în plus statul

Ministerul de Finanţe a publicat, luni seară, pe site, proiectul de ordonanţă privind modificarea Codului Fiscal. Documentul prevede modificări în ceea ce priveşte restricţiile impuse microintreprinderilor, creşteri de TVA pentru băuturile cu zahăr şi pentru HoReca, majorarea accizelor la alcool, dar şi impozite pe clădiri diferenţiale în funcţie de valorile stabilite de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

Astfel, a fost publicat în transparenţă proiectul de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri fiscale.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că sunt preconizate schimbări în ceea ce priveşte:

Impozitul pe profit

Se propune extinderea facilităţii privind scutirea de impozit a profitului investit şi pentru investiţiile în active utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor de a dezvolta noi capacităţi de producţie, şi de a le moderniza pe cele existente.

În contextul în care prevederile art. 48 alin.(31) din Codul fiscal se abrogă, se impune corelarea tehnică a prevederilor art. 22 alin. (4) din  Codul fiscal.

Impozitul pe dividende. Regimul fiscal aplicabil dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române/persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE

Se propune majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum şi pentru cele distribuite/plătite nerezidenţilor.

Totodată, pentru evitarea declanşării procedurii de infringement împotriva României, din perspectiva nerespectării principiului nediscriminării prevăzut de TFUE, se propune modificarea prevederilor art. 43 alin. (4) şi a dispoziţiilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării unui regim naţional de scutire, egal şi echitabil, pentru dividendele interne şi transfrontaliere, plătite de un rezident român, însituaţii comparabile.

Astfel, pentru acordarea regimului de scutire a dividendelor plătite între persoane juridice române, la data plăţii dividendelor, se solicită îndeplinirea următoarelor condiţii:

* pentru persoana juridică beneficiară a dividendelor:

– deţine minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice române care plăteşte dividendele, pe o perioadă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv;

– este constituită ca o „societate pe acţiuni”, „societate în comandită pe acţiuni”, „societate cu răspundere limitată”, „societate în nume colectiv”, „societate în comandită simplă” sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidenţa legislaţiei române;

– plăteşte, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.

* pentru persoana juridică care plăteşte dividendele:

– este constituită ca o „societate pe acţiuni”, „societate în comandită pe acţiuni”, „societate cu răspundere limitată”, „societate în nume colectiv”, „societate în comandită simplă” sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidenţa legislaţiei române;

– plăteşte, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sauorice alt impozit care substituie impozitul pe profit.

Concomitent, sunt propuse modificări şi pentru dispoziţiile art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare pentru a se asigura corelarea condiţiilor pentru acordarea scutirii dividendelor interne/transfrontaliere, în ceea ce priveşte extinderea formelor de organizare pentru societăţi, astfel cum sunt acestea reglementate de legislaţia română.

Se propune, totodată, prin derogare de la prevederile art. 26 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cumodificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 88 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea prevederilor art. 43 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal şi în cazul dividendelor distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, indiferent de procentul deţinerii titlurilor de participare şi de perioada de deţinere a acestor titluri de participare, la data distribuţiei/plăţii dividendelor către aceste fonduri, precum şi impozitarea dividendelor distribuite persoanelor juridice la care statul este acţionar/asociat.

Pentru corelare cu prevederile Titlului II ”Impozitul pe profit” în ceea ce priveşte introducerea impozitării dividendelor distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative, se elimină scutirea de impozit pentru dividendele plătite către fonduri de pensii nerezidente, astfel cum sunt ele definite în legislaţia statului membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Spaţiului Economic European.

De asemenea, se propune şi modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 24 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal, privitor la condiţia legată de forma de organizare pe care persoana juridică română, societate-mamă, trebuie să o îndeplinească pentru a beneficia, la calculul impozitului pe profit, de neimpozitarea veniturilor aferente dividendelor primite de această persoană de la filialele sale situate într-un stat membru al UE.

Continuarea pe Ziarul de Iasi

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow