13.7 C
Paşcani
joi, august 11, 2022
Array

ROMANIA INAINTE! Masurile liberale in completarea proiectelor prezentate de Dacian Ciolos prin Platforma Romania 100: adminsitratie, sanatate, educatie, tineret, justie si aparare

Foto: Sorin Nacuta, candidat PNl pentru Camera Deputatilor

ADMINISTRAȚIE

Depolitizarea si profesionalizarea administrației publice, prin stabilirea nivelului până la care se vor face numirile politice atât la nivel central, cât și teritorial, dar și prin reformarea corpului funcționarilor publici

Debirocratizarea și transparentizarea administrației publice prin reducerea poverii administrative asupra contribuabililor, cât și prin accelerarea informatizării sistemului

Stabilirea unor standarde de cost în administrație în vederea creșterii calității serviciilor publice oferite populației

Demararea procesului de reformă administrativ-teritorială astfel încât la orizontul anului 2020 în România fragmentarea teritorială să fie cât mai redusă

Deschiderea cadrului finanțării locale către structurile asociative și introducerea unei componente a bugetului local elaborată pe proiecte în vederea acoperirii unor serviciile locale deficitare.

 

CULTURĂ

Noul Cod al Patrimoniului Național

Înființarea Gărzii Naționale a Patrimoniului Cultural, organism cu rol de inventariere, control și coerciție, identificare de soluții și promovare a patrimoniului imobiliar cultural

Elaborarea unei legislații competitive privind sponsorizarea și mecenatul

Inventarierea tuturor bunurilor de patrimoniu imobil

Înființarea Muzeului Comunismului

 

JUSTIȚIE

Construirea de noi săli de judecată, pentru decongestionarea instanțelor și îmbunătățirea condiițiilor de desfășurare a actului de justiție

Alocarea de noi posturi de magistrați și grefieri, pentru a scurta termenele de judecată ale proceselor

Consolidarea agenției specializate pentru recuperarea prejudiciilor provenite din infracțiuni

Consolidarea inspecției judiciare pentru creșterea responsabilizării magistraților

Construirea a 1-2 penitenciare, pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție

TINERET ȘI SPORT

Sprijinirea accesului tinerilor la educație prin crearea, împreună cu sistemul bancar, a unor Împrumuturi pentru Studenți („Student Loans“): credite pe termen lung (10 ani), cu dobândă preferențială, destinate studiilor (rambursabile după 3 ani de la absolvire, din veniturile salariale)

Acordarea de stimulente financiare din fonduri nerambursabile și din bugetul național pentru acei angajatori care înființează unități private de învățare și ucenicie sau care stabilesc parteneriate cu universitățile și realizează programe sustenabile de „induction management“ pentru tinerii angajați

Acordarea de stimulente fiscale pentru încadrarea de personal având statutul de șomeri, persoane tinere cu vârsta sub 25 de ani sau cu vârsta peste 55 de ani. Partidul Național Liberal consideră că aceste persoane intră în categoria persoanelor vulnerabile pentru care își asumă responsabilitatea reintegrării sociale

Stimularea fiscală a companiilor private care finanțează sau sponsorizează asociațiile sportive de masă/performanță

Înființarea unor secții de medicină sportivă în cadrul spitalelor județene, acolo unde nu există policlinici sportive

 

SĂNĂTATE

Construirea a 8 spitale regionale, din care 2 în București. Construirea a 900 de cabinete medicale în mediul rural și în orașele mici, prin programul “Casa medicului”

Garantarea accesului la medicamente prin actualizarea bianuală a listei medicamentelor compensate și gratuite

Derularea de programe naționale de educație și prevenție care să îmbunătățească starea de sănătate a populației și să reducă costurile tratamentelor

Îmbunătățirea legislației privind protecția pacienților, pana la 31 decembrie 2017

Continuarea demersului parlamentar în vederea adoptării Legii prevenției în sănătate
Stoparea migrației medicilor prin DUBLAREA SALARIILOR acestora de la 1 iulie 2017 și reașezarea profesiei de medic în sistemul de salarizare românesc pe o grilă rațională

Creșterea salariilor asistenților medicali în medie cu 20%, anual, începând cu 1 iulie 2017 până la dublarea acestora

Primele 3 proceduri de inseminare in vitro vor fi gratuite şi achitate din bugetul de stat printr-un program național special

Pachet mai larg de analize gratuite pentru femeile însărcinate de peste 35 de ani

 

EDUCAȚIE

Investiția în profesor – creșterea anuală a salariilor în medie cu 20% începând cu a doua jumătate a anului 2017, până la dublarea acestora, însoțită de evaluarea corpului didactic

Creşterea numărului de absolvenţi de şcoli profesionale, cu calificări reale şi adaptate la cerinţele pieței muncii prin:

*redeschiderea liceelor profesionale la standarde moderne în parteneriat cu mediul economic

*oferirea de facilităţi fiscale investitorilor care doresc să facă parteneriate cu şcolile profesionale. Şcolile profesionale nu mai trebuie să fie un refugiu pentru cei care nu reuşesc la un liceu teoretic, ci un traseu voluntar de carieră

Generalizarea învățământului obligatoriu de la 4 ani cu asigurarea de locuri în grădinițe și suplimentarea cu 18 000 a locurilor în şcoli, astfel încât să ajungem la învăţământ într-un singur schimb în toate școlile!

Introducerea examenelor de admitere la licee, diferențiate, în funcție de liceul pe care-l urmează. Introducerea Bacalaureatului diferențiat, în funcție de profilul liceului, cu acces diferit spre universități

Modificarea conținutului manualelor, simplificat, adaptat la cerinţele şi sistemele de evaluare (naționale şi internaţionale)

Evaluarea externă a universităților concomitent cu introducerea criteriilor de etică și profesionalism în activitatea academic


APĂRARE

Neimpozitarea pensiilor militare

Asigurarea anuală prin bugetul de stat a minim 2% din PIB pentru sistemul național de apărare

Reconstrucția industriei de apărare pe baze economice, a Parteneriatului strategic cu SUA și cu alte țări europene

Modernizarea capacităților industriei naționale de apărare și dezvoltarea unei politici eficiente de offset

 


TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICAȚII

Platforma de e-Guvernare. O abordare eficientă a domeniilor tehnologiei informației și a comunicațiilor trebuie să asigure echilibrul dintre interesul public ce urmărește pe de o parte creșterea calității serviciilor, iar pe de altă parte promovarea condițiilor pentru investiții private care permit furnizarea de bunuri și servicii cu valoare adăugată ridicată în condiții de liberă competiție. Este necesară dezvoltarea unui cadru de natură să realizeze apariţia ghişeului electronic unic al cetăţeanului, componentă a guvernării electronice – eGov. Administraţia trebuie să aibă la dispoziţie baze de date complementare, dar interconectate şi interoperabile şi care vor avea proceduri specifice de acces

Un alt obiectiv prioritar în domeniul tehnologiei informaţiei este creşterea ratei de acoperire a internetului în România, în contextul în care avem cea mai scăzută rată de acoperire a internetului din UE (un indice de doar 39,9%). În acest sens, principalele măsuri pe care PNL le are în vedere sunt: 1. Orientarea României pe termen mediu și lung către creşterea ratei de acoperire a internetului (de la 40% la cel puțin 60% în următorii 3 ani); 2. Asigurarea accesului la informaţie obiectivă şi neutră prin obligarea furnizorilor de servicii şi/sau de reţele de comunicaţii electronice de a garanta neutralitatea internetului şi prin simplificarea procedurilor şi autorizaţiilor necesare pentru instalarea elementelor de infrastructură de comunicaţii electronice pentru furnizorii privaţi

Crearea unei proprietăţi intelectuale româneşti valoroase și autentice-stimularea apariției de produse software românești prin adoptarea unor politici de încurajare a acestor activități prin acordarea de facilități fiscal

Trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală cât mai urgent posibil și extinderea transmisiunilor posturilor de radio din analogic în digital, conform convențiilor semnate de către statul român cu UE

Serviciul poştal – realizarea serviciului poştal universal pe baze concurenţiale reale şi îmbunătăţirea performanţelor serviciului poştal cu caracter special

 

ENERGIE

România va accesa şi utiliza în grad ridicat fondurile şi instrumentele financiare europene pentru dezvoltarea infrastructurii energetice, inclusiv Fondul European pentru Investiții Strategice, pentru creșterea competivității și eficienței energetice (inclusiv pentru modernizare sistemelor de termoficare)

*Propunem alocarea unei sume suplimentare de minim 50 de milioane de euro/an pentru garanții oferite de Eximbank companiilor autohtone ce doresc să participe la proiecte energetice internaționale
Intensificarea cercetării geologice în scopul descoperirii de noi rezerve de ţiţei şi gaze naturale, realizarea infrastructurii necesare preluării gazelor din Marea Neagră până la rețeaua națională de transport, reabilitarea şi finalizarea dispeceratelor sistemelor de transport prin conducte de gaze naturale şi ţiţei, creşterea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale prin diversificarea surselor de aprovizionare din import și dezvoltarea unor noi interconectări cu sistemele de transport ale ţărilor vecine

Propunem un cadru fiscal care să asigure echilibrul între nevoia statului de atragere de venituri și de menținere a interesului investitorilor în explorarea/exploatarea hidrocarburilor. Autoritățile locale vor beneficia direct de o parte din taxele încasate din exploatarea de hidrocarburi

Propunem elaborarea Harțio Digitale a Oportunităților din Energie și a seturilor de date aferente. Propunem un set de măsuri pentru încurajarea digitalizării accelerate a sectorului energetic, cu pregătirea capacităților de răspuns la incidente cibernetice

Consumatorul final de energie electrică va fi pus în permanenţă în centrul măsurilor și dezbaterilor energetice instituționale. Ne propunem reducerea cu o treime a timpului și costurilor necesare pentru racordarea la rețeaua de energie electrică. De asemenea, propunem simplificarea procedurilor de schimbare a furnizorului de energie electrică (stimularea unui mediu concurențial – analogie cu efectele pozitive de la portabilitatea numerelor din telefonia mobilă)

MEDIU

Protejarea pădurilor din România și extinderea suprafețelor împădurite prin promovarea și implementarea pachetului legislativ de reformă în silvicultură și finanțarea Programului național de împăduriri

Creșterea calității aerului în marile orașe prin reducerea poluării, realizarea de spații verzi și susținerea mijloacelor de transport electrice și hibride

Reducerea consumului de materii prime și gestionarea eficientă a deșeurilor, punerea în practică a conceptului privind economia circulară prin modificarea legislației în domeniul deșeurilor și restructurarea Fondului pentru Mediu

Adaptarea la schimbările climatice pentru reducerea riscului la inundații, la deșertificare prin reamanajarea bazinelor hidrografice, a Luncii și Deltei Dunării, dar și prin realizarea de perdele forestiere
Protejarea și conservarea patrimoniului natural, a biodiversității prin cadastrarea și gestionarea durabilă a cursurilor de apă, fondului forestier, ariilor naturale protejate, plajelor Mării Negre.

Publicat la comandat Partidului National Liberal Filiala Iasi, CUI AEP 1116004

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

SONDAJ DE OPINIE PENTRU DEZVOLTAREA PAȘCANIULUI

  Pășcănenii sunt invitați sa participe la un sondaj de...

INVITATIE LA FESTIVALUL FAMILIEI

Comunicat: INIMO – Dăruieşte şi schimbă cu adevărat viitorul...

Pascaniul deține doar 3,57% din puterea economica a județului

Pascaniul, al doilea municipiu din Iași deține doar 3,57%...

Farmaciile unde se găsesc pastilele de iodura de potasiu

Ministerului Sănătății a publicat lista farmaciilor unde persoanele cu...
Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow