17.2 C
Paşcani
joi, septembrie 28, 2023

Reforma birocrației: telefoane de maxim 500 de lei, dispar instituții subordonate, se desființează posturile neocupate și structura ”birou”, scade numărul de șefi – DOCUMENT

Proiectul de lege privind măsurile fiscale, pus în dezbatere publică marți de Ministerul Finanțelor, prevede și câteva măsuri de reducere a cheltuielilor statului. Proiectul nu menționează impactul bugetar, adică economia la buget, și nici numărul de angajați care vor fi afectați de concedieri sau comasări.

  • Iată principalele prevederi ale proiectului de lege:

Numărul total al posturilor de demnitate publică aprobate aferente funcțiilor de secretarilor de stat, consilieri de stat, subsecretarilor de stat, vicepreședinților și a funcțiilor asimilate acestora, se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 25%. Fac excepție de la prevederile alin.(1) funcțiile de demnitate publică al căror număr este stabilit prin lege, precum și funcțiile de demnitate publică din cadrul serviciilor publice aflate la dispoziția Președintelui României.

Scade numărul de posturi de consilieri ai primarilor și președinților de consilii județene:
Articolul 456 literele i) și j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: i) 6 posturi pentru cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti; j) 4 posturi pentru cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti precum şi pentru cancelaria prefectului;

Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei legi se desființează. Există însă o lungă listă de excepții, printre care posturile unde există raporturi de serviciu suspendate.

Dispare funcția de șef de birou din administrația publică centrală și locală și se desființează și structurile organizatorice care funcționează ca birouri. Angajații respectivi vor fi preluați în alte structuri organizatorice odată cu aprobarea noilor organigrame.

Crește numărul de angajați necesar pentru constituirea structurilor organizatorice din administrația publică:

Structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe: a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție; b) pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuție; c) pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 35 de posturi de execuție.

Scade numărul de șefi din administrație la maximum 8% din numărul total al posturilor

Voucherele de vacanță se acordă doar pentru bugetarii cu salarii nete lunare de încadrare sunt până la 8.000 lei

Sporul de condiții periculoase pentru mai multe categorii de bugetari se stabilește la 15% din salariul de bază, dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar

Achiziția de aparate de telefonie mobilă în entitățile publice nu poate depăși cuantumul de maxim 500 lei/aparat de telefonie mobil achiziționat. Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maxim 25 lei/lună/aparat de telefonie mobil

Începând cu bugetul anului 2024, la elaborarea și aprobarea bugetelor locale, cheltuielile efectuate de primării și consilii județene pentru capitolul bugetar ”Cultură, Recreere și Religie” nu pot depăși 2,5% din veniturile proprii realizate în exercițiul bugetar precedent. La determinarea procentului de 2,5% aplicat asupra veniturile proprii nu se includ cheltuielile destinate activităților sportive, recreative precum și instituțiile publice de cultură indiferent de natura acestora și forma lor de organizare.

Dispar anumite instituții subordonate atât la nivel central (în subordinea ministerelor), cât și la nivel local. Acestea se vor comasa:
Începând cu data de 1 iulie 2024 instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/ locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice. b) Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau simila. Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona.

Prin comasare/desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer a activității către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale/județene/centrale trebuie să rezulte cel puțin următoarele condiții cumulative: a) o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal proporțional atât pentru funcțiile de conducere cât și pentru funcțiile de execuție; b) o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare, respectiv a cheltuielilor materiale și servicii;

Sursa g4media.ro

Alte articole