1.9 C
Paşcani
joi, decembrie 8, 2022
Array

Recomandări pentru folosirea materialelor pirotehnice de sărbători

petardeCa la fiecare sfârşit de an, sărbătorile de iarnă reprezintă o oportunitate de a face bani, atât pentru firme, dar şi pentru populaţie, prin vânzarea de pocnitori, petarde, şi toată gama de obiecte artizanale şi de distracţie pe baz ă de amestecuri pirotehnice. Este bine de ştiut că prevederile legislative sunt dure şi sancţionează aspru pe toţi cei care nu le respectă, cu închisoare sau cu o amendă usturătoare.

Astfel se interzice persoanelor juridice comercializarea către persoanele fizice a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II – IV, T. 1, T.2, precum şi a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» şi a pocnitorilor din clasa I. Practic, persoanele fizice nu au dreptul să folosească legal dec ât steluţe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, inele de foc şi sateliţi. Sunt interzise cu desăvârşire orice obiecte care produc zgomot.

Mai importantă decât scoaterea în afara legii a petardelor şi pocnitorilor este însă pedeapsa prevăzută pentru încălcarea legii: ” Confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu astfel de produse, precum şi a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la un an.

În cazul contravenţiilor, amenzile se ridică până la 7500 lei, iar pentru minorii sub 14 ani vor răspunde părinţii, aceştia urmând a fi sancţionaţi cu amenzi între 100-500 lei.

Dorim ca populaţia să fie informată cu privire la sancţiunile prevăzute de această lege şi să conştientizeze c ă acestea sunt în folosul lor. Totodată, în special părinţii trebuie să manifeste atenţie deosebită în ceea ce priveşte minorii pentru a evita accidente neplăcute, şi pentru a nu trece de partea cealaltă a legii.

Nici amatorii de „senzaţii tari” nu sunt lăsaţi deoparte şi îi avertizăm că în această perioadă, a sărbătorilor de iarnă, poli ţ ia va acţiona permanent pentru respectarea legii, iar atunci când se va constata o încălcare, va fi sancţionată ca atare.

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Toxice Iaşi, împreună cu poliţişti de ordine publică desfăşoară acţiuni pentru verificarea legalităţii modului de desfăşurare a operaţiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice.

Obiectivele acţiunilor sunt: creşterea nivelului de cunoaştere şi respectare a legislaţiei în domeniu de către cei care efectuează operaţiuni cu obiecte pirotehnice, prevenirea producerii unor evenimente negative cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri) şi, în general, prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul articolelor pirotehnice.

Este interzisă comercializarea articolelor pirotehnice către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege – 16 ani. Fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 1 an.

SE INTERZICE folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24.00 şi 06.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow