18.5 C
Paşcani
marți, septembrie 27, 2022

RAGCL, primul termen de intrare în solventa. Craciunescu, principalul „vinovat” – stire actualizata

- Advertisement -

Regia păşcăneană de termoficare a intrat în procedura de insolventa. În cursul zilei de miercuri, 19 iunie, la Tribunalul Iaşi a avut loc primul termen al procesului prin care urmează să fie admisă, sau nu, cererea şi să fie stabilită procedura, de intrare în faliment sau reorganizare judiciară. Totodată urmează să fie desemnat un lichidator sau administrator judiciar.

Intrarea în insolventa s-a făcut la cererea conducerii RAGCL, cu mandatul Consiliului Local Paşcani, din cauza lipsei de lichidităţi şi a datoriilor uriaşe mai ales către bugetele de stat.
Firma care ar urma să preia dosarul de insolventa este “Management Reorganizare Lichidare Iaşi” societate care s-a ocupat şi de alte unităţi din Paşcani cum ar fi de exemplu ACK Fluid SRL sau ABAC BIG SRL. Ea a fost propusă chiar de conducerea RAGCL, dar urmează să fie aprobată de creditori.

Tot conducerea regiei a propus şi un plan de reorganizare. Dacă va fi aprobat de instanţă, RAGCL va intra în reorganizare judiciară sub coordonarea unui administrator judiciar, cu scopul achitării datoriilor şi redresarea activităţii economice.

Dacă planul va fi respins, se va intra pe procedura simplificată pentru declararea falimentului. În acesta situaţie vă fi desemnat un lichidator pentru recuperarea sumelor restante şi valorificarea bunurilor, în vederea acoperirii datoriilor către creditori. Procedura nu poate dura mai mult de trei ani de zile, perioada în care plata drepturilor salariale este o prioritate.

Subiectul a fost dezbătut şi în cadrul emisiunii Pulsul Zilei. Consilierul PSD Vasile Haldan a susţinut că RAGCL nu are o altă variantă decât cea de intrare în insolventa, din cauza datoriilor acumulate şi a lipsei banilor necesari continuării activităţii.

În acelaşi context consilierul PMP Sorin Olariu a precizat că RAGCL ar fi trebuit să intre în insolventa încă de anul trecut, pentru a nu mai acumula pierderi. O propunere în acest sens a fost făcută chiar de el, dar subiectul nu a fost dezbătut de consilieri.

Conform datelor contabile în perioada anilor 2000 – 2018 regia a acumulat pierderi de peste 10,7 milioane de lei. Cele mai mari sunt din anii 2009 şi 2010 de 1,2 şi respectiv peste 1 milioane de lei.
Într-o intervenţie în cadrul unei şedinţe a Comisiei Economice directorul tehnic, Sorin Nacuta a precizat că regia ar fi ajuns în pragul falimentului din cauza administraţiei locale. În perioada 2007 – 2012 s-au acumulat facturi şi subvenţii neachitate de peste 130 de miliarde de lei vechi, majoritatea din timpul mandatului fostului primar liberal Grigore Craciunescu, sume care au blocat plăţile către bugetele de stat şi au generat penalităţi.

Facturile restante la caldura ale unităţilor bugetare, au fost achitate în anii următori. De asemenea subvenţiile au fost acoperite cu bani de la Guvern dar sumele au fost executate de ANAF pentru a stinge penalităţile, nu datoriile. De atunci Primăria a achitat sume uriaşe pentru a ajuta regia să supravieţuiască. În perioada 2012 -2018,  RAGCL a primit 24,3 milioane de lei subvenţii la căldură, 12, 6 milioane lei de la Guvern şi 9,8 milioane de lei din bugetul local.
Menţionăm că în acest context la RAGCL urmează să fie făcute disponibilizări colective. Conform organigramei supusă aprobării, din cei 78 de salariaţi ar urma să mai rămână doar 45: 17 la termie, 12 la transportul în comun iar restul personal TESA şi adminsitrativ.

 

UPDATE: Cererea de intrare in insolventa a fost aprobata. Urmatorul termen va fi pe 30 oct 2019.

Iata conditiile:

Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de către debitoarea REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ SI LOCATIVĂ PA?CANI R.A, având ca obiect „deschiderea procedurii generale a insolvenţei”. În temeiul art. 71 rap. la art. 38 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ SI LOCATIVĂ PA?CANI R.A. În temeiul art.73 rap.la art.45 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege. În lipsa unei conven?ii încheiate cu creditorii, administratorul judiciar va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul sindic. În lipsa disponibilită?ilor in contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plă?ile urmând a fi făcute potrivit prevederilor OUG 86/2006 privind organizarea activită?ii practicienilor in insolven?ă, decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi suspus aprobării in conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea ?i averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. În temeiul art. 101 alin.1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune ca administratorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalită?ilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 29.07.2019. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport prin care să propună fie intrarea debitoarei în faliment în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, până la data de 09.07.2019. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 02.08.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 22.08.2019. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe la 16.09.2019. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 27.08.2019, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către administratorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune trimiterea de către administratorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ia?i în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum ?i publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă ?i într-un ziar de largă circula?ie. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune, în sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat ?i a modalită?ii de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 30.10.2019, ora 9:00 CS2 fal. Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditorii debitorului în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către administratorul judiciar. Cu apel în 7 zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Tribunalul Ia?i. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.06.2019.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă) 48/2019 19.06.2019

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Ultimele hotărâri la vârful județului: transport, declarații de avere, investiții

Confruntările s-au purtat pe subiectele transportului județean de călători...

ELEVII PASCANENI, PUSI PE DRUMURI PENTRU ABONAMENTELE GRATUITE

  Nemultumiri in randul elevilor si parintilor din Pascani in...

Mai mulți bani pentru noaptea de Revelion, la Pașcani

Primăria Municipiului Pașcani vrea să cheltuie 134.000 de lei...
Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow