19.1 C
Paşcani
miercuri, august 17, 2022
Array

Profesorul Mihaela Țura este noul inspector adjunct al ISJ Iași

De astăzi, prof. Mihaela Țura este inspector școlar general adjunct în cadrul I.S.J. Iași

Întreaga echipă managerială a I.S.J. Iași a ocupat posturile prin concurs

Astăzi a sosit la I.S.J. Iași ordinul de numire în funcția de inspector școlar general adjunct a d-nei prof. Mihaela ȚURA, care a susținut concursul organizat de M.E.N.C.Ș. exact în urmă cu o lună de zile.
D-na prof. Țura a preluat ștafeta de la d-na prof. dr. Genoveva Farcaș, care a ocupat până acum această funcție.
Întreaga echipă de inspectori a participat cu plăcere la acest moment festiv, care a deschis o nouă etapă în istoria recentă a I.S.J. Iași. D-na prof. Țura a fost până de curând inspector de fizică și a ocupat de asemenea postul de director adjunct la Colegiul Național „C. Negruzzi” în intervalul 2011-2015.
Precizăm de asemenea că peste 95% dintre inspectorii de specialitate din cadrul instituției au susținut concurs pe post în anul 2015, pe care l-au promovat cu succes.
Festivitatea a inclus și acordarea Distincției Gh. Lazăr celor două inspectoare generale adjuncte, prof. dr. Claudia Tănase și prof. dr. Genoveva Farcaș, care și-au încheiat activitatea managerială, dar care își continuă activitatea în cadrul I.S.J. Iași.

“D-na prof. Țura este un specialist recunoscut, un profesor dedicat elevilor și pasionat de meserie, un expert în evaluarea calității educației, cu multă experiență și deci cu o grilă de valori și termene de comparație care poate susține și stimula învățământul ieșean.” a afirmat prof. dr. Camelia Gavrilă, inspector școlar general.

Vă transmitem mai jos câteva gânduri ale d-nei prof. Țura:

Priorități în activitatea de inspector școlar general adjunct pentru Compartimentul de curriculum și inspecție școlară

Numirea în funcția de inspector școlar general adjunct, în urma promovării concursului organizat de către M.E.N.C.Ș., mă onorează și, în egală măsură, mă motivează pentru a valorifica experiența pe care am acumulat-o în timp, în diferite alte funcții în cadrul I.S.J. Iași sau în calitate de director adjunct al unei prestigioase unități de învățământ ieșene – Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași.

Noua ipostază în care sunt începând de astăzi mă determină să analizez obiectiv și cu maximă atenție aspectele definitorii ale activității complexe desfășurate la nivelul Compartimentului de curriculum și inspecție școlară și să stabilesc prioritățile domeniului, cu precizarea că vom avea în vedere constant respectarea și aplicarea corectă a legislației în domeniul educațional.

În relație cu specificul compartimentului, voi urmări ca inspecția școlară să promoveze un demers managerial coerent, articulat la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ din județ, orientat spre realizarea progresului şcolar, prin implementarea unor strategii didactice moderne, motivante, capabile să susţină tranziţia cu succes între etapele şcolarităţii şi, în ultimă instanţă, spre piaţa forţei de muncă.

Pentru asigurarea calității în educație consider că implementarea curriculumului ca proces sistematic, continuu, de durată trebuie atent coordonată, monitorizată şi ameliorată, iar optimizarea ofertei educaționale a unităților de învățământ e imperios necesar să urmărească evoluţia acestora în relaţie cu standardele naţionale şi europene, cu aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi, ale societăţii în ansamblul ei.

De asemenea, susținerea educaţiei permanente constituie o prioritate a demersurilor mele manageriale, fiind garanţia pregătirii temeinice, complexe a elevilor, a tinerilor și a cadrelor didactice în vederea adaptării la societatea dinamică de astăzi.

Promovarea excelenței în educație este nu numai un deziderat, ci o realitate a ultimilor ani școlari, rezultatelele olimpicilor ieșeni la competiții de anvergură naționale și internaționale confirmând acest aspect. Voi susține demersurile constante ale I.S.J. Iași pentru dezvoltarea și eficientizarea Centrului de Excelență Iași, spațiu al comunicării didactice elevate, libere și creative.

Nu în ultimul rând, atenția noastră se îndreaptă asupra pregătirii examenelor naționale, întrucât acest tip de evaluare de sistem reprezintă un indicator real al gradului de realizare a finalităților educaționale prin măsurarea și aprecierea unor aspecte centrate asupra raporturilor dintre învățământ și viața socio-economică și culturală, corelând calitatea educației cu contribuția sa la dezvoltarea socială.

Sunt conștientă de provocările noii etape a carierei mele profesionale, dar am convingerea că, alături de echipa managerială a instituției și de întregul colectiv al acesteia, voi identifica soluții, voi promova modele de bună-practică, voi iniția acțiuni care să atragă aprecierea și susținerea comunității asupra școlii ieșene și care să conducă la demersuri educaționale de calitate îndreptate către copii și elevi, pentru formarea și dezvoltarea lor în spiritul societății actuale.

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow