More

  Primariile nu se implica in dezvoltarea voluntariatului pentru situatii de urgenta

  Array

  Ca urmare a constituirii Sistemului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în baza O.U.G. nr. 21/2004, aprobată prin Legea nr. 15 din 28 februarie 2005 şi a actelor normative subsecvente, din anul 2005, o dată cu apariţia O.M.A.I. nr. 718 au fost constituite serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, în subordinea consiliilor locale, prin unirea serviciilor publice de pompieri civili şi a formaţiunilor de protecţie civilă din subordinea acestora.
  Potrivit legislaţiei actuale serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă se constituie în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale şi îşi desfăşoară activitatea în sectoare de competenţă stabilite cu acordul inspectoratelor judeţene. Aceste servicii au ca misiuni prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare şi control, în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea şi intervenţia în situaţii de urgenţă, atunci când acestea se produc.
  La nivelul judeţului Iaşi funcţionează 95 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă (93 la nivelul comunelor şi 2 la nivelul oraşelor), clasificate în funcţie de componenta preventivă, de dotare şi de tipul intervenţiei, astfel: categoria I – 69 de servicii (având în formaţia de intervenţie doar echipe specializate, pe tipuri de riscuri) şi 26 de servicii categoria a III-a (având în formaţia de intervenţie grupe de intervenţie, dintre care una încadrează o autospecială pentru stingerea incendiilor, şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri).
  Aceste categorii de servicii voluntare au în compunere, în mod obligatoriu, un compartiment pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă.
  În anul 2013 voluntarii au intervenit pentru stingerea a 212 incendii din care 49 cu forţe proprii şi 163 în cooperare cu ISUJ Iaşi. Membrii S.V.S.U. au efectuat activităţi de îndrumare şi control la gospodăriile cetăţeneşti la nivelul autorităţii administrative teritoriale, acţiuni care au avut ca rezultat scăderea numărului de incendiifaţă de anii precedenţi.
  În activitatea de operaţionalizare a serviciilor voluntare au fost întâmpinate greutăţi cu privire la:
   perceperea de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă doar ca structuri de intervenţie, scăpând din vedere tocmai rolul activităţii de prevenire pe care trebuie să o desfăşoare acestea;
   alocarea de fonduri financiare insuficiente de către consiliilor locale din bugetul de stat, precum şi din taxe locale sau alte surse pentru înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor voluntare;
   neprevederea în organigramele primăriilor a funcţiilor specifice personalului angajat din cadrul serviciilor voluntare (şef serviciu şi conducător autospecială);
   dotarea necorespunzătoare cu autospeciale, echipament de protecţie, accesorii, piese de schimb pentru reparaţii, precum şi stadiul avansat de uzură a autospecialelor şi mijloacelor de intervenţie.
  Autorităţile publice locale fac eforturi pentru a asigura drepturile legale ale personalului serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu privire la:
   acordarea indemnizaţiilor pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului;
   plata asigurărilor pentru caz de boală profesională, accident ori deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe timpul intervenţiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor activităţi specifice;
   uniformă/echipament de protecţie, aparatură şi mijloace de înştiinţare;
   control medical anual, asigurat gratuit.
  Considerăm că fiecare autoritate a administraţiei publice locale a perceput în timp serviciul voluntar ca structură de specialitate proprie pe linia prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă şi au constatat că este necesară o mai mare implicare a consiliilor locale în derularea programelor de finanţare pentru operaţionalizarea serviciilor voluntare.
  Lt.col. Zaharia Florin
  Serviciul Pregătire, Protecţie şi Educaţie Preventivă a Populaţiei

  Ce părere ai?

  Related Articles

  Domnule ministru Cătălin Drulă, vă solicit public să comunicați românilor calendarul asumat de dvs. pentru construcția autostrăzii Iași-Tg.Mureș și sursele de finanțare

  Devine din ce în ce mai clar că, la Ministerul Transporturilor, amânați “la nesfârșit” desemnarea câștigătorului pentru proiectarea autostrăzii Ungheni-Iași-Tg.Neamț, ieșind astfel (în mod...

  Bugetul pentru anul 2021: responsabil, cu sume record pentru investitii

  Majoritatea de dreapta din Parlamentul României a votat marți 2 martie, legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2021. Principiile de...

  Primaria Pascani se joaca cu focul. Gunoiul depozitat ilegal a fost incendiat -VIDEO

  Gunoaiele depozitate ilegal de administratia locala, la iesirea din Pascani au fost incendiate in cursul zilei de astazi. Focul a fost surprins chiar de...

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI