23.5 C
Paşcani
luni, mai 29, 2023
Array

Primaria Pascani, aproape 70 000 de lei pentru hrana cainilor fara stapan

Administratia din Pascani cumpara cateva zeci de tone de hrana pentru caini, in valoare de peste 67 830 lei, inclus TVA. Anuntul a fost postat pe site-ul Primariei in cursul de astazi ( chiar daca la data postarii apare 8 august) iar ofertele de pret puteau fi depuse doar pana ieri, 9 august a.c. Contractul ar urma sa fie valabil pana la sfarsitul anului iar hrana sa fie livrata pe baza comenzilor. Mentionam ca la padocul din padura de la Motca se afla cca 400 de caini fara stapan, stransi de pe strazile Pascaniului. Ei sunt ingrijiti de cateva asociatii de protectie a animalelor.

 

Iata anuntul:

Denumire achizitie: HRANĂ PENTRU CÂINI COMUNITARI
Tip achiziție: produse ■ servicii lucrari
Valoarea estimata a achizitiei 57.000 lei fără TVA
Cod CPV: 15713000-9 Hrană pentru animale de companie (Rev. 2)
Cantitatea solicitata: Conform caietului de sarcini
Specificatii tehnice atașate
Caiet de sarcini ■ atașat.
Condiții de livrare: Municipiul Pascani, str. Garii nr. 49, cod 705200, jud. Iași
Conditii de plata : 30 zile de la emiterea facturilor, conform art. 5 alin. (2) și art 11 din modelul de contract atașat
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și uterior prin e-mail achizitii@primariapascani.ro , NUMAI DUPĂ PRIMIREA NOTIFICĂRII DIN PARTEA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE.
Documente solicitate: Declaratie privind conflictul de interese – Formular atașat ■,
Certificat constatator emis de ONRC ■ din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.
PROPUNEREA TEHNICO – FINANCIARĂ va fi elaborată în concordanță cu specificațiile din Caietul de sarcini anexat;
În catalogul electronic al SEAP va fi transmisă o oferta de pret cu titlul indicat în anuntul de publicitate: ”RICKY – HRANĂ PENTRU CÂINI COMUNITARI”, cod CPV: 15713000-9 Hrană pentru animale de companie (Rev. 2)
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 09.08.2017
Modalitatea de finalizare a achizitiei : ■ contract atașat sau comanda
Modalitatea de selectare : Va fi selectată din catalogul SEAP oferta operatorului economic care are ”prețul cel mai scăzut” / sac de 10 kg”, pentru verificarea conformității ofertei cu solicitările din anunțul de publicitate. Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite cât mai repede documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e–mail: achizitii@primariapascani.ro și în termen de 2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta. Dacă documentele transmise și propunerea tehnico-financiară sunt conforme, dupa deliberare, autoritatea contractanta va finaliza achizitia în SEAP.
• Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului/documentelor în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. În acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.
• În cazul în care oferta va fi neconformă, se va selecta oferta care ocupă locul următor în clasament, pentru verificarea conformității.

Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute în timp util astfel încât, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări să poata fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin publicarea pe site-ul www.primariapascani.ro secțiunea ACHIZITII PUBLICE, atașate anunțului.
La procedura de achiziție directă NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: Popa Ștefan tel. 0722.527964
Anunț publicitar în SEAP nr. 113499
Persoane de contact: Pașcu Laura telefon: 0232.762300, interior 110, fax: 0232.718250, e-mail: achizitii@primariapascani.ro

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow