ORAȘUL  HÂRLĂU – JUDEȚUL IAȘI, aduce la cunoștința  contribuabililor persoane fizice și juridice, că în baza HCL nr. 66/  26.09.2019, pot beneficia de anularea  accesoriilor (majorari de  intarziere) calculate la data de 31.12.2018, (cu exceptia accesoriilor calculate la redeventele din concesiuni), cu condiția achitării tuturor debitelor restante la 31.12.2018, a debitelor și a accesoriilor aferente  anului  fiscal 2019.

Procedura de acordare se aplică  până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Pentru relații suplimentare privind procedura de acordare a înlesnirii  de  mai  sus, precum și  orice alte  informații   privind  aplicarea   hotărârii  anterior  menționate, cei interesați se pot adresa biroului  impozite și taxe  locale.

 

Slider


loading...
Slider