ORAȘUL  HÂRLĂU – JUDEȚUL IAȘI, aduce la cunoștința  contribuabililor persoane fizice și juridice, că în baza HCL nr. 66/  26.09.2019, pot beneficia de anularea  accesoriilor (majorari de  intarziere) calculate la data de 31.12.2018, (cu exceptia accesoriilor calculate la redeventele din concesiuni), cu condiția achitării tuturor debitelor restante la 31.12.2018, a debitelor și a accesoriilor aferente  anului  fiscal 2019.

Procedura de acordare se aplică  până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Pentru relații suplimentare privind procedura de acordare a înlesnirii  de  mai  sus, precum și  orice alte  informații   privind  aplicarea   hotărârii  anterior  menționate, cei interesați se pot adresa biroului  impozite și taxe  locale.

 

Slider


loading...
previous arrow
next arrow
Slider