21 C
Paşcani
luni, august 15, 2022
Array

Prima şedinţă din acest an. Angajări, lucrări şi comisii. Vezi proiectele de pe ordinea de zi

Prima şedinţă din acest an a legislativului păşcănean este programată marţi, 31 ianuarie de la ora 10.00. Pe ordinea de zi se afla16 proiecte de hotărâre, toate iniţiate de primar.
Şedinţa va începe cu proiectele privind planul de ocupare a funcţiilor publice vacanţe, în anul 2017 precum şi planificarea lucrărilor care urmează să fie executate în acest an de beneficiarii de ajutoare sociale. De asemenea vor fi actualizate hotărârile privind domeniul public precum şi cel privat al municipiului şi reevaluate bunurile de inventar dar şi achiziţionarea unui soft pentru evaluarea locuinţelor ANL care urmează să fie scoase la vânzare.

În aceeaşi şedinţa se va discuta despre înfiinţarea unei comisii de mediere a conflictelor juridice dintre administratia locală şi operatorul judeţean de apă şi canalizare şi despre achiziţionare unor servicii de consultanţă juridică şi executare silită care să ducă la îndeplinire hotărârile judecătoreşti şi deciziile Curţii de Conturi.

De asemenea pe ordinea de zi se afla proiectele pentru reabilitarea termică a doua scoli din Paşcani, din fonduri europene precum şi modificări la contractul de delegare a serviciilor de apă şi canalizare.

 

Ordinea de zi

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie de inspector din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însuşirea proprietăţii private a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53 /1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin rectificarea suprafeţei de teren înscrise la poziţiile 8, 17, 37, 43, 86, 141,150, 151, 158, 161, 162, 163, 168, 187 şi 936 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 2/2016, privind reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publică a Unităţii Administrativ Teritoriale Paşcani, însuşite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, prin însuşirea noii valori recepţionate pentru mijlocul fix înscris la poziţia 637 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Paşcani pentru alipirea bunurilor imobile – teren în suprafaţă de 140 m.p. teren curţi construcţii – proprietate privată a Municipiului Paşcani, situat în strada Aleea Parcului, nr. 5 şi terenurile în suprafaţă de 36 m.p. teren curţi construcţii , respectiv 60 m.p. teren curţi construcţii – proprietatea Societăţii APRODEX S.R.L., situate în strada Aleea Parcului, nr. 2, Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 7, Anexei nr. 8, Anexei nr. 9, Anexei nr. 10 şi Anexei nr. 11 la Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Pascani nr. 93/30.08.2012 privind delegarea serviciului public de salubrizare a municipiului Paşcani către SC CLP ECO – SALUBRITATE SA, având ca acţionar unic Municipiul Paşcani, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 111/29.09.2012 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Paşcani, în vederea casării şi valorificării – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea parcurgerii procedurii de mediere în vederea soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor existente între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Paşcani, Consiliul Local al Municipiului Paşcani, A.R.S.A.C.IS şi S.C. APAVITAL S.A. şi mandatarea persoanelor din partea Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Paşcani şi Consiliul Local al municipiului Paşcani în acest sens – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiuliui Paşcani nr. 31 din 08.02.2016 privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Paşcani şi a Consiliului Local al Municipiului Paşcani în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor impuse de către Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 155/2015 şi a recuperării eventualelor prejudicii – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind achiziţionarea serviciilor de executare silită necesare apărării intereselor Municipiului Paşcani, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de instanţa de judecată în cauzele civile în care Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Paşcani, Primarul Municipiului Paşcani şi/sau Consiliul Local al Municipiului Paşcani au fost parte în proces – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea achiziţionării unui program informatic pentru stabilirea preţului de vânzare a locuinţelor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe din Municipiul Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea achiziţionării unor servicii de elaborare a DALI precum şi a serviciilor de consultanţă în domeniul completării şi depunerii cererilor de finanţare pentru proiectul CREŞTEREA EFICIENTŢEI ENERGETICE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA – PAŞCANI, JUDETUL IAŞI, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlu POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/106/3/1) – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B –Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea achiziţionării unor servicii de elaborare a DALI precum şi a serviciilor de consultanţă în domeniul completării şi depunerii cererilor de finanţare pentru proiectul CREŞTEREA EFICIENTŢEI ENERGETICE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IORDACHE CANTACUZINO” – PAŞCANI, JUDETUL IAŞI, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlu POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/106/3/1) – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B –Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea completărilor aduse Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, nr. 48/2009, incheiat intre A.R.S.A.C.IS şi S.C. APAVITAL S.A., conform Actului Adiţional nr. 17 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow