15.8 C
Paşcani
vineri, iunie 9, 2023
Array

Prima proba de foc pentru noul legislativ local. Majorari de pret, rapoarte de activitate , si un imprumut de 8 mil de lei. Craciunescu, spectator pana la finalul sedintei

Prima proba de foc pentru noul legislativ local. Majorari de pret, rapoarte de activitate , si un imprumut de 8 mil de lei. Craciunescu, spectator pana la finalul sedintei

Joia viitoare, incepand cu ora 12.00, alesii locali sunt convocati la sedinta ordinara pentru luna august. Pe ordinea de zi se afla 24 de proiecte foarte importante pentru comunitate.

La inceputul sedintei, conducerea societatii de apa si canal va prezenta un raport de activitate pentru anul 2011 dupa care va fi prezentata o situatie cu privire la starea scolilor, inainte de inceperea noului an scolar. De asemenea cele doua comisii special infiintate, pentru analiza elementelor de cost la utilitati, vor prezenta cate un raport privind majorarea pretului la apa si caldura.
In acelasi context, consilierii vor dezbate, din nou, o serie de proiecte privind activitatea societatii de apa si canal dar si contractarea unui imprumut de 8 milioane de lei pentru sustinerea Planului Integrat de Dezvoltare a Zonei Vale.
Mai mult, executivul propune respingerea contului de executie bugetara pentru anul 2011, reorganizarea comisiilor de specialitate si nominalizarea reprezentantilor in Consiliile de Adminitratie ale scolilor precum si modificarea Planului Urbanistic Zonal in vederea contruirii unii ansamblu de locuinte pe o suprafata de 14.540 mp, in spatele regiei locale de termoficare.
Mentionam ca ultimul proiect de pe ordinea de zi este cel cu privire la validarea mandatului de consilier local pentru fostul primar al municipiului, liberalul Grigore Craciunescu.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1.RAPORTUL ADMINISTRATORILOR S.C. PREST APA S.A. PASCANI PENTRU ANUL 2011

Raportor- Presedintele Consiliului de Administratie al SC PREST SERV APA SA Pascani

2. RAPORTUL Comisiei pentru invatamant, activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei privind stadiul de pregatire a unitatilor de invatamant pentru inceperea anului scolar 2012-2013

Raportor- Presedintele Comisiei Consilier local Apostol Carmen

3.RAPORTUL Comisiei de analiza si verificare nominalizata prin Hotararea Consiliului Local nr. 72/18.07.2012, privind preturilor de cost pentru furnizarea serviciul public de alimentare cu apa si canalizare

Raportor- Comisia nominalizata prin HCL nr. 72/18.07.2012

4.RAPORTUL Comisiei de analiza si verificare nominalizata prin Hotararea Consiliului Local nr. 72/18.07.2012, privind preturilor de cost pentru furnizarea serviciul public de alimentare cu energie termica

Raportor- Comisia nominalizata prin HCL nr. 72/18.07.2012

5. PROIECT DE HOTARARE privind respingerea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani la 30.06.2012

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 8.000.000 lei

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului constitutiv si a Statutului ASOCIATIEI “ECO-APA”

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

8. PROIECT DE HOTARARE privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare catre S.C. PREST SERV APA S.A. Pascani

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

9. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

10. PROIECT DE HOTARARE privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare catre S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pascani

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

11. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea pretului local de facturare la energia termica pentru populaţie, produsa si distribuita prin centralele de cvartal si cogenerare de catre Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani incepand cu 01.09.2012

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea actelor aditionale la Contractele de inchiriere nr. 2599/21.04.2008 si 2716/2.05.2008, pentru unitatile de locuit situate in municipiul Pascani, strada Gradinitei, bloc F1 si F2, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Consiliului Local al municipiului Pascani

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

13. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea din proprietatea publica a municipiului Pascani si in administrarea Consiliului de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII din Gastesti in proprietatea privata a municipiului Pascani si in administrarea Consiliului de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII din Gastesti a imobilului-contructie atelier scoala situat in municipiul Pascani, str. Pietris, nr.3

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

14. PROIECT DE HOTARARE privind insusirea raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 204 mp, din proprietatea privata a municipiului Pascani, numar cadastral 548-2277, situat in municipiul Pascani, str. Gradinitei, nr. 8C si 18 bis catre SC Wariant SRL

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

15. PROIECT DE HOTARARE privind vanzarea directa a terenului in suprafata de 605 mp, situat in municipiul Pascani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 86 si 90 A, cvartal 40, parcela CC, 1663/20, proprietate privata a municipiului Pascani, catre S.C. ELECTROTERMOMETRIA S.R. L.

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

16. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 37/22.03.2012, privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Paşcani şi aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

17. PROIECT DE HOTARARE privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Pascani

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Consilieri locali Apostol Carmen si Nedelcu Gabriela

18. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea HCL NR. 57/28.06.2012, privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

19. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii ale municipiului Pascani pentru anul 2012

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

20. PROIECT DE HOTARARE privind modificare si completare HCL nr. 8/28.02.2011, privind reorganizarea Directiei Apa Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A., cu modificari si completari ulterioare

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

21. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea construirii unui ansamblu de locuinte, pe terenul in suprafata de 14.540 mp, numar cadastral 2328/2-2329-2402-2531-2528, situat in Municipiul Pascani, str. Malini, judetul Iasi

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

22. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea construirii unei Sali de festivitati, anexe, fantana, fosa, imprejmuire, parcare, bransamente si racorduri, in Municipiul Pascani, str. Soseaua Neamtului nr. 70, judetul Iasi

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

23.PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie-noiembrie 2012

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

24.PROIECT DE HOTARARE privind validarea unui mandat de consilier local in cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani

Iniţiatorul proiectului de hotarare – Primarul municipiului Paşcani

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow