20.2 C
Paşcani
miercuri, octombrie 5, 2022
Array

Precizari de la ISU despre conditiile de obtinere a autorizaţiei de securitate la incendiu

- Advertisement -

Având în vedere interesul manifestat prin punerea la dispoziţie a numărului obiectivelor de alimentaţie publică existente la nivelul judeţului, care deţin sau nu aviz/autorizaţie de securitate la incendiu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi vă comunică următoarele:
Crearea culturii de securitate se materializează prin derularea unor suite de activităţi preventive cum ar fi verificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la instituţiilor/ autorităţilor şi operatorilor economici care funcţionează la nivel naţional, instruiri şi exerciţii prin intermediul cărora se fundamentează regulile şi modul de comportare specifice tipurilor de situaţii de urgenţă.
În baza planificărilor care stau la baza derulării activităţilor, inspectorii de prevenire execută periodic controale de verificare şi îndrumare pentru constatarea şi eliminarea potenţialelor elemente generatoare de risc pentru beneficiari.
În ultimul an au fost controlaţi 89 operatori economici cu domeniul de activitatea agrement şi turism (cluburi, discoteci, restaurante, baruri, hoteluri, vile, pensiuni). Din aceştia un număr de 12 obiective sunt cluburi/discoteci. Din cele 12 cluburi, 3 deţin autorizaţie de securitate la incendiu, iar 9 au fost sancţionaţi contravenţional pentru funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendiu cu amendă în cuantum total de 45.000 lei.
Pe timpul controalelor au fost remediate anumite deficienţe constatate, majoritatea dintre acestea fiind reprezentate de:
– deblocarea căilor de acces
– remedierea deficienţelor la instalaţiile electrice
– dotarea cu mijloace tehnice de primă intervenţie
– întocmirea planurilor de evacuare
– montarea corpurilor pentru iluminatul de siguranţă
Conform prevederilorlegale (Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor), verificările s-au efectuat la operatorii economici existenţi în evidenţa inspectoratului judeţean care au solicitat obţinerea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu.
Avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu se efectuează în conformitate cu prevederile O.M.A.I. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.
Administratorul sau conducătorul instituţiei are obligaţia ca înainte de începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, să depună la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, documentaţia tehnică în vederea obţinerii avizului de securitate la incendiu.
Avizul de securitate la incendiu este emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate îndocumentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări.
Înainte de punerea în funcţiune a unui obiectiv care se încadrează în categoria celor care se supunavizării / autorizării privind securitatea la incendiu (în conformitate cu H.G.R. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi / sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare), administratorul are obligaţia de a solicitaşi a obţine autorizaţia de securitate la incendiu.
Autorizaţia de securitate la incendiu conferă dreptul de a pune în funcţiune o construcţie, instalaţie sau amenajare, aceasta certificând, în urma verificărilor în teren şi a documentelor realizarea măsurilor de apărarea împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu”.
După punerea în funcţiune, pe timpul exploatării, administratorul are obligaţia respectării cerinţelor care au stat la baza emiterii actelor enumerate mai sus.
Asigurarea climatului de siguranţă la nivelul comunităţii rămâne obiectivul prioritar al instituţiei noastre, interesul cetăţeanului reprezentând un criteriu esenţial care reclamă obligativitatea punerii la dispoziţia opinie publice, într–o manieră deschisă, accesul liber şi neîngrădit la informaţii privind cunoaşterea diferitelor tipuri de risc, măsurilor preventive şi modului de comportare în astfel de situaţii.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow