COMUNICAT: Președintele A.N.R.S.C., domnul BOGDAN PETRU ALEXA, a participat la lucrările Conferinṭei Naṭionale a Serviciilor Publice, organizată la Predeal, la invitația domnului FLORIAN DUDU, Preṣedintele Patronatului Serviciilor Publice din România.
Alături de domnul Președinte, au facut parte din lista invitaților prezenți si domnul CRISTIAN ṢOLOGON- Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale ṣi Administraṭiei Publice, domnul GEORGE SAVA – Secretar General în Ministerul Agriculturii ṣi Dezvoltării Rurale, domnul OTILIAN NEAGOE- Vicepreṣedinte al Consiliului Concurenṭei, domnul GABRIEL MOICEANU – Preṣedinte al Federaṭiei Asociaṭiilor de Dezvoltare Intercomunitară, domnul DAN VĂTAJELU – Preṣedinte al Asociaṭiei Române pentru Iluminat, precum ṣi reprezentanṭi ai consiliilor judeṭene, primăriilor ṣi operatorilor de servicii de utilităṭi publice.
Tematica dezbaterilor s-a referit la stadiul actual și perspective pentru consolidarea sectorului serviciilor comunitare de utilităṭi publice, evoluṭia legislativă în contextul europen actual ṣi impactul acesteia în realizarea obiectivelor ṣi strategiilor de dezvoltare locale, precum și impactul legislativ în domeniul delegării serviciilor publice şi adaptarea cadrului legal şi procedural la realităţile practice din România.
Cu această ocazie, s-a desfășurat și Ceremonia de semnare a Acordului de Colaborare între Patronatul Serviciilor Publice din România, Uniunea Municipalităṭilor din Anatolia Centrală reprezentantă de domnul Secretar General SALIM CORUK și Președintele Camerei de Comerṭ România-Turcia , domnul TAMER ATALAY.

Prin agrearea acestui acord s-a convenit să stabilească și să dezvolte relații de colaborare, cu respectarea legislațiilor romană și turcă, precum și a tratatelor internaționale la care România și Turcia sunt părți, în următoarele domenii: activități economice și comerciale, administrație publică locală, realizarea de înfrățiri între unități administrativ teritoriale din România si localități din Anatolia Centrală din Turcia, schimburi de experiență privind îmbunătățirea autonomiei și eficienței unității administrativ-teritoriale, rezolvarea problemelor din domeniul social, realizarea de proiecte comune cu finanțare europeană, protecția mediului, resurse naturale şi servicii publice.
Preṣedintele A.N.R.S.C., domnul BOGDAN PETRU ALEXA ṣi-a manifestat deschiderea și implicarea în ceea ce privește îmbunătăṭirea strategiilor din domeniul serviciilor de utilități publice atât la nivel național cât și la nivelul colaborărilor dintre România și Turcia prin intermediul acordurilor parteneriale.

Slider


loading...
Slider