21 C
Paşcani
miercuri, iulie 6, 2022
Array

Peste 50 de solicitanţi pentru 4 locuinţe ANL. Vezi care sunt criteriile de departajare

Zeci de dosare au fost depuse la Primarie Pascani de catre familiile tinere de pana in 35 de ani pentru a primi unul din cele patru apartamente ANL libere. Mai exact, chiriasii care nu mai indeplineau conditiile au eliberat cele 3 garsoniere si apartamentul cu 2 camere.

Chiar inainte cu cateva ore de la intalnirea comisiei care va analiza dosarele depuse de tinerii din Municipiu au fost publicate pe site-ul Primariei criteriile eliminatorii si criteriile de ierarhizare. De exemplu, situatia locativa actuala si numarul copiilor sunt principalele criterii de departajare pentru a primi una din cele patru locuinte libere.
Membrii comisiei se vor intalni maine dimineata, 16 iunie, incepand cu ora 11.00 la Primarie pentru a analiza cele 52 de dosare. Comisia este formata din Diana Axinte, Gabriela Nedelcu si Dragos Ionescu, din partea Consiliului Local Pascani, Vasile Axinte, Adrian Hariga, Iulian Stanila si Paul Apostol din partea Primarie Municipiului.

anluri

CRITERII ELIMINATORII
Ø SITUAŢIA LOCATIVĂ ACTUALĂ
· Declaraţie pe proprie răspundere la Notariat pentru titularul de cerere, şi, după caz, ale soţului/soţiei şi celorlalţi membri majori ai familiei acestuia din care să rezulte că nu au înstrăinat. nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă în proprietate sau în coproprietate şi nu deţin locuinţă închiriată, construită prin ANL în municipiul Paşcani, excepţie făcând locuinţele înstrăinate în urma unei actţiuni de partaj sau locuinţe trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură;
· Copie după contractul de închiriere valabil, pentru cei care locuiesc cu chirie, cu precizarea că titularul de cerere şi soţul/soţia acestuia trebuie să aibă pe C.I./B.I. domiciliul la adresa locuinţei închiriate;
· Adeverinţe de la administraţia căminului (pentru cei care locuiesc în cămine), cu domiciliul în actele de identitate (soţ/soţie) la adresa căminului respectiv;
· Copii după actul de proprietate/contractul de închiriere al apartamentului părinţilor (care va fi confruntat cu originalul), dacă solicitanţii locuiesc cu părinţii; copii după actele de identitate C.I./B.I., certificatele de naştere ale membrilor familiei cu care locuiesc, cu precizarea că titularul de cerere şi soţul/soţia acestuia trebuie să aibă pe C.I./B.I. domiciliul la adresa părinţilor cu care locuiesc;

CRITERII DE IERARHIZARE

STAREA CIVILĂ
· Copie autentificată după actul de naştere şi/sau după actul de identitate;
· Copie după certificatul de căsătorie;
· Copie după sentinţa de divorţ, dacă este cazul;
· Copii după buletinele de identitate şi certificatele de naştere ale celorlalţi membri ai familiei;
· Copii după certificatele de naştere copii;
· Copie după sentinţa de divorţ cu încredinţare minori;
· Acte de adopţie pentu cei care au adoptat copii sau adoptă copii din casele de ocrotire socială – hotărâre judecătorească de adopţie, certificat emis de instanţă sau hotărâre emisă de Comsia pentr Protecţia Copilului;
Ø STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ
· Certificate medicale, pentru solicitanţi şi copiii acestora, semnate de medicul specialist şi conducătorul instituţiei medicale emitente – în cazul în care este bolnav;
Ø NIVELUL DE STUDII ŞI/SAU PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
· Copii după actele de studii;
· Adeverinţă de salariat şi copii xerox după carnetul de muncă completat la zi şi/sau sau contractul de muncă al titularului de cerere, din care să rezulte că acesta îşi desfăşoară activitatea în municipiul Paşcani;
Ø SITUAŞII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE

· Copie după actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială, care au împlinit 18 ani;
· Acte de adopţie pentru cei care au adoptat copii sau adoptă copii din casele de ocrotire socială – hotărâre judecătorească de adopţie, certificat emis de instanţă sau hotărâre emisă de Comsia pentr Protecţia Copilului;
· Copie după sentinţa definitivă de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului), proces verbal de predare a imobilului către proprietar, ordin de evacuare.

NOTĂ: – Lista de priorităţi se stabileşte anual;
Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită. ziarulorizont.info

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow