COMUNICAT: Prin prezenta ,vă informăm că pe raza comunei Golăești ,județul Iași , evoluează un caz de pestă porcină africană la mistreți.

Din această cauză aveți obligația respectării următoarelor măsuri:

– evitați să călătoriți în zonele afectate de pesta porcină africană
– toți porcii din gospodărie să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra în contact cu porcii din exploatație;
– să anunțați imediat medical veterinar de liberă practică despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate la specia porcină;
– SĂ NU ADMINISTRAȚI ÎN HRANA PORCILOR FURAJE VERZI(LUCERNĂ, BURUIENI) RECOLTATE DIN ZONE SAU DE PE TERENURI FRECVENTATE DE MISTREȚI;
– este interzisă creșterea porcilor în stare de libertate, pe pășune, în pădurisau pe gropile de gunoi ale localităților;
– nici un porc să nu intre sau să iasă din gospodărie fără aprobarea medicului veterinar;
– se interzice circulația animalelor domestice de orice fel(ovine,caprine,bovine,porcine,etc.)prin incinta pădurilor;
– anunțați imediat medicul veterinar sau Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași(tel.0232267501)în cazul în care găsiți mistreți morți pe terenul agricol pe care îl dețineți sau în păduri;
– luarea măsurilor de igienă corespunzătoare(schimbarea hainelor și încălțămintelor).

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Slider


loading...
Slider