Legea 76/2022, emisă anul acesta, stabilește că la dosarul de pensionare să fie adăugată o nouă adeverință care va fi eliberată de angajatorul la care solicitantul lucrează în momentul în care acesta își depune dosarul de pensionare. Această adeverință oferă datele de contact ale angajatorului care trebuie informat de către Casa de Pensii cu privire la emiterea deciziei de pensionare a angajatului.

Ce cuprinde adeverința care trebuie atașată la dosarul de pensionare

Măsura legislativă are ca scop să elimine situațiile în care un pensionar încalcă prevederile Codului muncii prin continuarea activității profesionale după pensionare prin încetarea de drept a contractului individual de muncă odată cu împlinirea condițiilor de pensionare, şi cuprinde următoarele:

– denumirea angajatorului,

– adresa de poștă fizică și electronică,

– date de contact telefon/fax.