1.9 C
Paşcani
sâmbătă, decembrie 3, 2022

Pășcănenii chemați la Registru Agricol pentru actualizarea datelor

Pășcănenii sunt chemați la Registrul Agricol de la Primărie pentru a declara culturile de pe terenurile pe care le au în proprietate, locuințele, animalele din gospodărie și utilajele. Este vorba despre o obligație anuală pe care o au cetățenii, potrivit legii (Legea nr. 98 / 2009 pentru aprobarea OUG nr. 28 / 2008 privind registrul agricol cu modificările și completările ulterioare), și pentru care trebuie să se respecte anumite termene. În caz contrar, se pot da amenzi. Funcționarii acestui compartiment de la Primăria Pașcani invită cetățenii să actualizeze aceste date în termenul legal.

Perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

  1. a) 5 ianuarie -1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile utilizate ca locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
  2. b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în patrimoniul agricol, în termen de 30 de zile de la apariția modificării.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute anterior, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea corespunzătoare la rubrica „semnătura declarantului”.

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu.

Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente.

Sancțiunile pentru declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare sau alte situații sunt de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei” se arată într-o informare de pe site-ul Direcției pentru Agricultură Județeană Iași.

 

De precizat este faptul că, potrivit raportului de activitate pe anul trecut al Compartimentului Registru Agricol de la Primăria Pașcani, funcționarii au în gestiune 6772 de poziții, dintre care aproape șase mii sunt gospodarii, 780 ale persoanelor cu domiciliu în alte localități și 46 ale persoanelor juridice.

 

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow